• Zarejestruj swoją firmę już dziś!

    Jeśli jesteś gotowy na wprowadzenie innowacji i rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych z pomocą funduszy europejskich, skorzystaj z usługi Innovation Coach.

  • Zgłoś się na Eksperta

    Jeśli posiadasz kompetencje w zakresie innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej oraz posiadasz doświadczenie w prowadzeniu działalności doradczej/szkoleniowej dla przedsiębiorstw, zgłoś swoją kandydaturę na eksperta ds. innowacji w ramach projektu Innovation Coach.

Projekt Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

realizowany jest w ramach II ścieżki instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (w skrócie STEP II) i finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), w partnerstwie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy nie korzystali do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o te środki.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw oraz rozpoczęcie wdrażania innowacji, poprzez dostarczenie przedsiębiorcom usługi coachingu innowacji oferowanej przez wysokiej klasy specjalistów.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Najbliższe wydarzenia

Kalendarz wydarzeń