O Innovation Coach

 
Pierwsza Innowacja. Innovation Coach.
Innovation Coach jest usługą systemową wdrażaną w ramach II Priorytetu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Środowisko sprzyjające innowacjom.
Realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).
Innovation Coach jest dla tych przedsiębiorstw, które poszukują pomysłów na realizację innowacyjnych projektów, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.
Okres realizacji : 01.04.2023 - 31.12.2027
Od 2019 r. z usług Innovation Coach skorzystały 1042 firmy.
Obecna 3. edycja zakłada, że do końca 2027 roku wsparcie otrzyma dodatkowo niemal 2200 polskich przedsiębiorstw.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Robert Graff

 
Nasza oferta obejmuje indywidualne wsparcie w postaci coachingu innowacji, jak również m.in.: serię warsztatów, które mają pomóc w budowaniu kompetencji niezbędnych do skutecznej realizacji tego typu przedsięwzięć  oraz sięgania po fundusze europejskie.
W 3. edycji zaplanowano  łącznie 45 warsztatów dla uczestników Innovation Coach, w ramach których przeszkolonych zostanie 1500 przedsiębiorców. Nie zapomnimy również również o coachach innowacji – dla nich też przygotowaliśmy cykl dedykowanych szkoleń i warsztatów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching innowacji polega na współpracy firmy z ekspertem/-ką branżowym w ramach konsultacji 1:1. Efektem tego procesu są rekomendacje zawierające  m.in.: pomysł na innowację, plan jej wdrożenia, wymagane zasoby czy też możliwości dotyczące pozyskania dofinansowania np. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
 
 
 
 
 
 
Aby coaching innowacji został skutecznie zrealizowany, potrzeba wiedzy i doświadczenia, którymi dysponują coachowie innowacji. Firmy bardzo cenią sobie współpracę z naszymi ekspertami. To wysokiej klasy specjaliści z ogromnym doświadczeniem zarówno naukowym jak i biznesowym. W naszej bazie jest niemal 200 osób, które reprezentują różne specjalizacje.
 
     
     

Zaprojektuj z nami swoją pierwszą innowację!

 
 
Program realizowany w ramach działania 2.19 Innovation Coach, 2 Priorytetu „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), 2021-2027.
Wartość projektu (łączny koszt): 31 000 000,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 31 000 000,00 zł

Wróć na początek