Q&A Coach

1. Na czym polega usługa coachingu?  
Podstawą usługi jest indywidualna współpraca coacha z firmą polegająca na wygenerowaniu pomysłu na innowację, którą docelowo będzie można sfinansować ze środków europejskich. Szczegółowy opis usługi coachingui znajduje się w "Regulaminie Instrumentu Innovation Coach" oraz w "Zasadach naboru i współpracy z coachami w ramach Instrumentu Innovation Coach". 
2. Jak zgłosić się do Innovation Coach jako coach innowacji? 
Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić "Wniosek o wpis do bazy coachów w ramach instrumentu Innovation Coach" i załączyć wymagane dokumenty. 
3. Do kiedy trwa nabór na ekspertów? 
Nabór ekspertów jest ciągły i trwa do odwołania, zachęcamy do składania aplikacji. Warunkiem otrzymania zleceń jest uczestnictwo w szkoleniu organizacyjnym oraz z zasad coachingu innowacji. Szkolenia odbywają się cyklicznie. 
4. Czy praca coacha jest weryfikowana? 
Tak. Coach powinien przepracować na rzecz usługi nie mniej niż 20 godzin. W celu rozliczenia usługi coachingu należy przedstawić opracowaną rekomendację dla przedsiębiorstwa oraz raport końcowy. Wszystkie dokumenty są wnikliwie weryfikowane przez wykwalifikowanych ekspertów. Dopiero sprawdzona i zatwierdzona rekomendacja jest udostępniana firmie. 
5. Na jakiej podstawie dobierana jest firma do współpracy z coachem? 
W bazie znajduje się szereg firm z różnych branż. Do danej firmy coach dopasowywany jest na podstawie kryteriów, takich jak wykształcenie, wiedza w zakresie poszczególnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czy doświadczenie wpisujące się w zakres działalności przedsiębiorstwa. 
6. Ile czasu jest przewidziane na pracę firmy z coachem? 
Czas na przeprowadzenie całej usługi coachingu oraz sporządzenie rekomendacji dla przedsiębiorstwa wynosi do 30 dni.  
7. Jakie są korzyści dla coacha? 
Każdy coaching jest rozliczany na podstawie zawartej umowy, a po jej wykonaniu coach otrzymuje wynagrodzenie. Coach zdobywa doświadczenie w prowadzeniu coachingu. Nawiązuje relacje z daną firmą oraz dzieli się z nią swoją wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu  przyczynia się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa. 
8. Jak można się z Państwem skontaktować? 
Adres e-mail dedykowany do procesu naboru coachów to: naborcoachow@innovationcoach.pl

Wróć na początek