2023-11-29

Inauguracja III edycji Innovation Coach

W 2024 roku chcesz rozwinąć swoją firmę? Możemy pomóc!
W dniu 29 listopada odbyła się Inauguracja III edycji Innovation Coach - przełomowej usługi informacyjnej dla przedsiębiorców, którą realizujemy nieprzerwanie od września 2019 roku, jako partner w projekcie Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.
Podczas wydarzenia podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia, a także zaprezentujaliśmy nową odsłonę usługi. Przedstawiono również możliwości dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Innovation Coach to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą, jak ten proces rozpocząć, a także nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.
Obejrzyj koniecznie nasz webinar podczas którego dowiesz się więcej o:
  • możliwościach dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (#FENG);
  • projekcie Innovation Coach i jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy;
  • historii naszej absolwentki oraz eksperta, którzy wprowadzają firmę na drogę ku innowacyjności.
Prelegenci
Patrycja Zeszutek - Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, studia podyplomowe z Integracji Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie oraz Zarządzanie projektami współfinasowanymi z funduszy europejskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego. W administracji publicznej pracuje od 2001 roku.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Od 2005 roku zawodowo związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest współtwórcą i koordynatorem instrumentów: STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, Innovation Coach  oraz kompleksowej usługi informacyjnej w zakresie oferty Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Innopoint.
   
Katarzyna Walczyk-Matuszyk - specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej Projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.
   
Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH - coach innowacji, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Stopień naukowy doktora otrzymał, obroniwszy z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów". W roku 2019 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika za cykl publikacji: “Nanowarstwowe sensory gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów". Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym w renomowanych czasopismach medycznych oraz patentów.
   
Justyna de Bure - ponad 15 lat doświadczenia w obszarze Public Relations i rozwoju biznesu. Specjalizuje się w strategiach komunikacji i budowania wizerunku firm oraz organizacji non-profit. PR’owe szlify zdobywała w takich agencjach, jak wrocławska PRERIA czy globalne MSL, należące do grupy PUBLICIS. W latach 2006-2007 członek zespołu ds. EXPO 2012 w Urzędzie Miasta Wrocławia, odpowiedzialna za kraje francuskojęzyczne. Przez ponad 6 lat współpracowała z RICS Polska, wspierając Country Managera w realizowaniu misji organizacji i rozwijaniu struktur członkowskich. Pomysłodawczyni i twórczyni z e n zz e n – urządzenia mobilnego umożliwiającego monitorowanie emocji i ostrzegającego przed wybuchem gniewu, służącego rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, empatii i samokontroli negatywnych emocji.

Wróć na początek