Q&A Firma

Obejrzyj nagrania i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez firmy

 

1. Jak zgłosić się do projektu?
Aby zgłosić się do projektu należy zarejestrować firmę na stronie www.innovationcoach.pl w zakładce ,,Zgłoś firmę”.

2. Do jakich firm skierowana jest usługa coachingu innowacji?
Do udziału w projekcie i skorzystania z bezpłatnej usługi coachingu innowacji zapraszamy przedsiębiorstwa, w szczególności z branż produkcyjnych czy okołoprodukcyjnych, które chciałyby rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i szukają pomysłu na innowacje, a w dalszej kolejności zainteresowanych aplikowaniem o środki europejskie. Naszym klientem są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, ale współpracujemy także z dużymi firmami.

3. Czy jest potrzebne jakieś doświadczenie firmy, aby wziąć udział w projekcie? 
Nie jest potrzebne żadne doświadczenie. Każda firma, która nie aplikowała jeszcze o środki na badania, rozwój i innowacje może zgłosić się do projektu.

4. Czy startupy też mogą wziąć udział w projekcie?
Tak, jak najbardziej zapraszamy startupy do projektu.

5. Do jakich dziedzin kierowane jest wsparcie? 
Do projektu zapraszamy firmy z różnych obszarów działalności, szczególnie produkcyjne i okołoprodukcyjne. Najważniejsza jest gotowość do wdrażania innowacyjnych pomysłów.

6. Do kiedy można zgłaszać się do projektu? 
Do projektu można zgłaszać się do końca września 2022 roku.

7. Czy zainteresowanie firm jest duże? Ile zgłaszających się firm ma szansę na udział w projekcie?
Tak, zainteresowanie projektem pośród firm jest duże. Wskaźnikiem przyjętym w projekcie jest zapewnienie usługi dla 600 przedsiębiorstw z całej Polski.

8. Kto i na jakich zasadach wybiera coacha dla firmy?
Coacha do firmy dopasowują wykwalifikowani eksperci na podstawie jego wiedzy i doświadczenia oraz zakresu działalności i potrzeb przedsiębiorstwa.

9. Czy coachowie przechodzą przeszkolenie, a ich praca jest weryfikowana?
Każdy coach przechodzi szkolenie organizowane przez Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej.
Coach na rzecz projektu powinien przepracować określoną liczbę godzin. W celu rozliczenia coachingu coach jest zobowiązany przedstawić szereg dokumentów, w tym najważniejszy - rekomendację dla przedsiębiorstwa. Wszystkie dokumenty są wnikliwie weryfikowane przez naszych ekspertów. Dopiero sprawdzona przez eksperta rekomendacja jest udostępniana firmie.

10. Czy firma może zgłosić zastrzeżenia co do wyboru coacha? 
Na etapie przydzielania coacha firma może zgłosić tego typu uwagę, np. ze względu na istniejący konflikt interesów, i poprosić o zmianę.

11. Co jest efektem końcowym coachingu?
Efektem końcowym coachingu jest rekomendacja, którą coach przygotowuje dla firmy. Ten obszerny dokument zawiera indywidualny plan wprowadzenia innowacji do firmy, jak również opisuje możliwe sposoby uzyskania środków z UE na realizację innowacyjnego pomysłu.

12. Czy firma podpisuje umowę lub inne dokumenty przed przystąpieniem do projektu?
Firma wypełnia Deklarację chęci uczestnictwa w projekcie Innovation Coach.

13. Ile czasu jest przewidziane na pracę firmy z coachem? 
Umowa, która zobowiązuje coacha do przeprowadzenia coachingu trwa 4 tygodni.

14. Czy firma może zrezygnować z usługi? 
Przedsiębiorstwo może zrezygnować z usługi do momentu podpisania Deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie. Deklaracja jest przesyłana firmie po konsultacji przeprowadzanej telefonicznie, w celu potwierdzenia zainteresowania ofertą projektu Innovation Coach. Po podpisaniu deklaracji i wyznaczeniu odpowiedniego coacha firmie nie ma możliwości rezygnacji z usługi coachingu.

15. Kiedy firma powinna skorzystać z projektu Innovation Coach – STEP II, a kiedy z usługi w ramach STEP I?
Jeśli przedsiębiorstwo posiada sprecyzowany pomysł na projekt i poszukuje jedynie odpowiedniego źródła dofinansowania, wówczas zapraszamy do skorzystania z usług w ramach programu STEP I i udania się do najbliższego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich. Jeśli firma stawia bądź chciałaby postawić pierwsze kroki w świecie innowacji i potrzebuje przede wszystkim wsparcia w zakresie wyboru/ sprecyzowania ścieżki rozwoju takich rozwiązań u siebie, wówczas zapraszamy do skorzystania z usługi projektu Innovation Coach – STEP II.

Wróć na początek