O Projekcie

V KONFERENCJA: Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?

15 grudnia 2021, godz. 10:00-15:30

Kliknij, aby się zarejestrować >>>

Przejdź do strony konferencji >>>

———

 

 
Projekt Innovation Coach jest to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt  realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.
 
W projekcie mogą wziąć udział firmy, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:
1. Firma, niezależnie od statusu, jest zarejestrowana w Polsce.
2. Firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I.
3. Firma planuje wdrożenie innowacji produktowej / procesowej przy wsparciu środków publicznych.

 

 

 

 

Zobacz dlaczego warto
wziąć udział
w Innovation Coach?

 

 

 

 

W ramach projektu oferujemy:
  • Dni Informacyjne – podczas których można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach, I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz dostępnych środkach dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020
  • Konsultacje dla przedsiębiorców – prowadzone przez ekspertów z Centrum Projektów Badawczych UE mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorcy oraz jego możliwości.
  • Usługę coachingu innowacji – prowadzoną przez wykwalifikowanych ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta indywidualnych rekomendacji dla firmy zawierających wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementacje innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.
  • Warsztaty B+R –  podczas których przedsiębiorcy mogą poznać specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej czy też możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.

 

 

Przedsiębiorców, którzy mają już pomysł na projekt zachęcamy do skorzystania z oferty I ścieżki STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O...

Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt jako I. ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt tutaj >>
Innovation Coach jako II. ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projektu tutaj >>

Wróć na początek