O Projekcie

Co to jest Innovation Coach?

Innovation Coach to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt  realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

 

 

 

Do kogo skierowany jest Innovation Coach?

Innovation Coach jest dla firm, które spełniają wszystkie trzy wymagania:
1. Firma, niezależnie od statusu, jest zarejestrowana w Polsce.
2. Firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I.
3. Firma planuje wdrożenie innowacji produktowej / procesowej przy wsparciu środków publicznych.
 
 

Jakie są kolejne etapy uczestnictwa w Innovation Coach?

 

Co oferuje Innovation Coach?

  • Dni Informacyjne – podczas których można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach, I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz dostępnych środkach dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Horyzontu Europa.
  • Konsultacje dla przedsiębiorców – prowadzone przez ekspertów z Centrum Projektów Badawczych UE mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorcy oraz jego możliwości.
  • Usługę coachingu innowacji – prowadzoną przez wykwalifikowanych ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta indywidualnych rekomendacji dla firmy zawierających wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementacje innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.
  • Warsztaty B+R –  podczas których przedsiębiorcy mogą poznać specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej czy też możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.
 
 

Czym różni się Innovation Coach od I. ścieżki instrumentu STEP?

Innovation Coach to usługa skierowana do przedsiębiiorców, którzy nie mają jeszcze pomysłu na innowacyjny projekt, natomiast I. ścieżka instrumentu STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy mają pomysł na innowacyjny projekt i chcieliby go zweryfikować pod kątem dostępnych instrumentów finansowych.
 

 

CZYTAJ WIĘCEJ O...

Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt jako I. ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt tutaj >>
Innovation Coach jako II. ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projektu tutaj >>

Wróć na początek