30-09-2021

Jak rozpocząć prace badawczo-rozwojowe w firmie? [czwartek, 30 września 10.00-15.30]

Z przyjemnością informujemy, że już za niecały miesiąc, 30 września b.r. w godz. 10.00-15.30 odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie, otwarte spotkanie z ekspertami w ramach projektu Innovation Coach "Jak rozpocząć prace badawczo-rozwojowe w firmie?". Podczas wydarzenia omówione zostaną możliwości finansowania innowacji w ramach aktualnej oferty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Coach. Uczestnicy będą mieli szanse zapoznać się także z założeniami programu ramowego Horyzont Europa. Ponadto, spotkanie obejmie również praktyczny warsztat z kreacji innowacyjnych pomysłów. Wydarzenie odbędzie się w formule online na platformie Click Meeting, udział jest bezpłatny.

Agenda:

10.00-10.10 Otwarcie wydarzenia, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

10.10-11.10 Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji, Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11.10-11.30 Założenia programu Horyzont Europa, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, CPB UE/ NCBR

11.30-12.30 Granty na Eurogranty, czyli dofinansowanie na przygotowanie projektów europejskich, Izabela Fiszer, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12.30-12:45 Przerwa

12:45-13:15 Szczegółowa oferta Innovation Coach, przedstawiciel CPB UE

13:15-14:00 Success Stories Innovation Coach

14:00-15:30 Warsztat: Kreator innowacyjnych pomysłów, Bartłomiej Świstak Piotrowski

Prowadzisz już kilkanaście lat swoją firmę i czujesz, że brakuje Ci nowych pomysłów, które by wyróżniły Twoją organizację i produkty? Podczas warsztatu dowiesz się więcej o kreatywnych metodach tworzenia pomysłów. To spotkanie jest dobre również dla ekspertów z różnych sektorów, którzy już mają wiedzę branżową, ale nie są pewni jak na jej podstawie wymyślać nowe rzeczy. Omówię na przykładach jak przeprowadzać prawidłowo burzę mózgów (w zdecydowanej większości firm ta technika jest znana i źle używana).

15:30 Zakończenie wydarzenia

 

Nabór potrwa do 29 września do godziny 16.00. Obowiązuje rejestracja.

 

Bio ekspertów:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Izabela Fiszer – od 2004 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; współtworzyła zasady wsparcia projektów dot. opracowania koncepcji i przygotowania aplikacji o EUROGRANT. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za internacjonalizację MŚP, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych za granicą i umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Bartłomiej Świstak Piotrowski - konsultant strategii w biznesie. Pomógł 600 właścicielom firm. Poprzez konsultacje mentoringowe i szkolenia optymalizuje procesy sprzedażowe i pomaga dopracować metody dotarcia do klientów. Wraz ze swoimi klientami tworzy plan działania mający na celu rozwój ich biznesów (tzw. Cykl Świstaka). Tworzy i koordynuje innowacyjne projekty. Mentor w projektach: KMS, FasterCapital, Małopolska oraz Tech Leaders i YBP.

Wróć na początek