01-04-2021

Nowy cykl IPMA - 1. warsztaty „Przegląd metodyk zarządzania projektami” [czwartek, 01.04 w godz. 10:00-14:00 ]

Jest nam miło poinformować, że rozpoczął się nabór na bezpłatny cykl warsztatów IPMA Polska dot. zarządzania projektami, skierowany do uczestników projektu Innovation Coach.

Celem cyklu warsztatów jest wprowadzenie uczestników do wybranych zagadnień związanych z obszarem zarządzania projektami, zwłaszcza projektami B+R, przy równoczesnym zapoznaniu się z  narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w firmie. IPMA Polska należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA).

Pierwsze szkolenie „Przegląd metodyk zarządzania projektami” odbędzie się dnia 1 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00-14:00 i poprowadzi je Agata Wojciechowska ekspertka IPMA Polska. Nabór na wydarzenie trwa do środy 31 marca do godz. 16.00, formularz dostępny pod linkiem:

Agenda:

 1. Zmiany rynkowe i współczesne organizacje - zapoznanie ze specyfiką obecnego rynku i jego najważniejszymi cechami.
 2. Elementy zarządzania w organizacjach – przegląd elementów.
 3. Projekt i jego specyfika – rodzaje projektów, podział projektów oraz model fazowy projektu.
 4. Zarządzanie projektami – definicja oraz historia rozwoju w Polsce i na świecie.
 5. TQM – podwaliny do zarządzania projektami oraz cyklu doskonalenia projektów.
 6. Klasyfikacja metodyk i podejść do zarządzania projektami.
 7. Charakterystyka podejść kaskadowych: IPMA, PRINCE2, PMI.
 8. Charakterystyka podejścia Agile oraz zwinnych podejść szczegółowych:  Scrum i Kanban
 9. Kryteria wyboru podejść i metodyk zarządzania projektami.
 10. Przykłady zarządzania projektami w praktyce.
 11. Q&A

W trakcie trwania warsztatów będzie istniała możliwość zadawania pytań oraz poznania przykładów praktycznego zastosowania zarządzania projektami.

Bio ekspertki:

Agata Wojciechowska - analityk biznesowy w dziale programistycznym w firmie Sagitum S.A., gdzie zajmuje się weryfikowaniem zasadności biznesowej projektów oraz koordynuje pracę programistów. Pracuje również jako Asystent na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, gdzie uczy przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych wspomagających koordynację projektów przez Project Managera. Dodatkowo jest członkiem Zespołu ds. komunikacji Wydziału Zarządzania, gdzie pomaga dbać o wizerunek i marketing Wydziału. Swoją karierę zaczęła w dziale wdrażania strategii, a następnie jako asystentka w dziale projektów, wspierała koordynację eventów i stworzyła harmonogram prac dla corocznego kongresu w firmie Exacto Sp. z o. o. Pracowała również jako specjalistka ds. doradców MŚP i koordynator portfela projektów w Stowarzyszeniu B-4. Zdobyła certyfikat z zarządzania projektami – IPMA na poziomie D oraz ukończyła kurs z kreatywnego myślenia. Ponadto jest organizatorką wielu szkoleń z metody Design Thinking we współpracy z Google oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Pracowała jako Animator ProtoLab w Podkarpackiem Centrum Innowacji, odpowiadając za koordynację i wsparcie rozwoju start-up’ów studenckich. Jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła kierunek Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektami. Jej praca magisterska „Wykorzystanie zarządzania projektami w tworzeniu i rozwoju start-upu” stała się kanwą do stworzenia nowego systemu tworzenia i zarządzania start-up’em. Za swoje osiągnięcia i wyniki naukowe jak też za działalność na rzecz rozwoju uczelni, w 2019 r. została odznaczona nagrodą Primus Inter Pares.

 

Wróć na początek