02-03-2021

„Czym są innowacje i jakie są możliwości ich finansowania? - STEP I”

Zapraszamy na drugie w tym roku bezpłatne warsztaty Innovation Coach już w najbliższy wtorek, 2.03 w godz. 9.00-12.00 „Czym są innowacje i jakie są możliwości ich finansowania? - STEP I”. Spotkanie poprowadzą eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy- Krzysztof Skalski i Marcin Kościelny. Wydarzenie skierowane jest do firm uczestniczących w projekcie Innovation Coach i ma charakter zamknięty.

W ramach zaprezentowania tematu związanego z innowacjami poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Innowacje- czym są, jakie są rodzaje.

2. Krajowe oraz regionalne inteligentne specjalizacje- obligatoryjny element projektów innowacyjnych.

3. Projekty B+R – charakterystyka w kontekście poziomów gotowości technologicznej (TRL).

4. Komercjalizacja wyników projektów innowacyjnych wraz z  opłacalnością wdrożenia.

5. Aktualne możliwości wsparcia projektów innowacyjnych.

6. Dobre praktyki związane z projektami innowacyjnymi wraz z przykładami projektów już wdrożonych.

7. Zakres usług sieci PIFE.

8. STEP I – możliwości finansowania innowacji w ramach POIR.

Nabór na webinar potrwa do poniedziałku, 01.03 do godz. 17.00. W wydarzeniu może brać udział kilku przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie Innovation Coach. Zapraszamy!

Bio ekspertów:

Krzysztof Skalski

Doświadczony specjalista z zakresu Funduszy Europejskich. Praktyk w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarządzania projektami oraz budowania właściwych relacji partnerskich na szczeblu lokalnym. Doświadczenie zdobywał pracując w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniąc rolę członka komisji oceny projektów, a następnie kontrolera w biurze kontroli wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie pracownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy. Specjalista ds. funduszy europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marcin Kościelny

Z wykształcenia technolog procesów chemicznych, ponadto absolwent studiów podyplomowych - Europejskie Studia Podyplomowe w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu. Twórca i współtwórca kilkunastu rozwiązań technologicznych dotyczących innowacji produktowych i procesowych w skali światowej, w tym kilku zgłoszeń do ochrony patentowej. Autor i współautor kilku publikacji naukowych oraz szeregu agend badawczych i planów badań w zakresie przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych w sektorach przemysłowych.

Obecnie pracuje nad własną dysertacją pt. ,,Bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców w dobie zmieniających się warunków klimatycznych, społecznych i kulturowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Na co dzień pracownik m.in. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy. Specjalista ds. funduszy europejskiej, w szczególności w zakresie przygotowywania koncepcji prac badawczych, komercjalizacji wyników oraz wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2014 oraz 2014-2020.

Wróć na początek