23-06-2020

Monitoruj, czyli zapobiegaj. Jak uniknąć ryzyka przekroczenia kosztów w projekcie? [23.06., godz. 10:00-13:00]

Świadomość przedsiębiorców odnośnie do wpływu ryzyka na wyniki działalności przedsiębiorstwa jest coraz wyższa, jednak w bieżącej działalności przedsiębiorcy skoncentrowani są przede wszystkim na ryzyku operacyjnym. Przy czym analizują to ryzyko w sposób niesystematyczny, lecz sytuacyjny i subiektywny. Brakuje zarządzania ryzykiem zapobiegawczo, w sposób udokumentowany i zorientowany na przyszłość. W innowacyjnych przedsiębiorstwach realizujących wiele działań w formie projektu, nieodzownym elementem prowadzenia projektów powinno być ich monitorowanie i umiejętność oceny stanu faktycznego projektu w sposób maksymalnie obiektywny. Obiektywny, czyli bazujący na niepodważalnych wyliczeniach. Wczesna informacja o odchyleniu od planu jest na wagę złota w kontekście podjęcia działań korygujących (zanim potrzebne będą zakrojone na szeroką skalę działania naprawcze). Taką metodą, która pozwala na szybką ocenę sytuacji oraz prognozę konsekwencji stwierdzonych odchyleń jest rekomendowana przez PMBOK® Guide metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value Method, w skrócie EVM), której celem jest porównanie stanu faktycznego z planowanym w odniesieniu do czasu i kosztów.

Jeśli chcesz poznać podstawowe założenia EVM oraz korzyści z jej stosowania w Twoich projektach, to webinarium jest dla Ciebie!

Trener:

  • Marcin Opas  - doświadczony menedżer, konsultant i trener biznesu, głównie w obszarze zarządzania. Od stycznia 2019 r. pomaga w rozwoju stowarzyszenia International Project Management Association Polska pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego. Do stycznia 2018 r. był Prezesem Zarządu spółki Danish Technological Institute Polska, będącej członkiem międzynarodowej grupy Danish Technological Institute – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego zajmującego się dostarczaniem wiedzy eksperckiej i innowacji produktowo-usługowych organizacjom na całym świecie.  Dzięki jego umiejętnościom menedżerskim, w ciągu 19 lat działalności spółka ponad 500 krotnie pomnożyła swój kapitał obrotowy i stała się jednym z wiodących podmiotów branży szkoleniowo-doradczej w Polsce. Z powodzeniem łączył obowiązki zarządcze z bezpośrednią współpracą z klientami poprzez świadczenie usług doradczych oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów, których uczestnikami było kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą. Od ponad 20 lat pasjonuje się obszarem zarządzania projektami i może się poszczycić ponad setką z powodzeniem zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez tak znaczące instytucje jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.  Pomimo swej niezwykle intensywnej aktywności zawodowej, nie zapomina o stałym doskonaleniu swoich umiejętności i podnoszeniu wiedzy. Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym Dyrektorem Portfela projektów IPMA na poziomie A, asesorem IPMA Polish Excellence Award, a także abiturientem Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle włada językiem angielskim i dobrze komunikuje się po rosyjsku. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej, wiele godzin poświęcając na doskonalenie swoich umiejętności, czego owocem są liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

W warsztacie może brać udział kilkoro przedstawicieli firmy.

Wróć na początek