18-02-2020

Info Day w Lublinie

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I", 18 lutego 2020r., Hotel Arche, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin.


Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny dedykowany projektowi Innovation Coach, w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa. Dodatkowo będą mieć Państwo możliwość poznania firm, którym udało się skorzystać z tych środków.

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania. Druga ścieżka umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

 

Agenda wydarzenia:

09.00 –  09:30  Rejestracja

09:30 –  09:40  Powitanie

09:40 – 10:00  Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia, Wilhelm Dworak, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

10:00 – 10:30  Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty, Magdalena Wójtowicz, Operator Regionalny Projektu Innovation Coach

10:30 – 11:20  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw, Wilhelm Dworak, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

11:20 – 12:00   Lunch

12:00 – 12:30  Możliwości udziału przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa, Michał Marszałowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IA PAN

12:30 – 13:00  Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój w ramach funduszy strukturalnych, dr n. med. Sebastian Radej, XenoGP Sp. z o. o.

13:00 – 13:30  Historia sukcesu beneficjenta środków programu Horyzont 2020, Bartłomiej Stańczyk, ACCREA Engineering

13:30 – 13:40  Zakończenie spotkania


Miejsce spotkania: Hotel Arche, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin

Facebook: https://www.facebook.com/events/513759375942710/

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji udziela: Irena Śliwińska, tel. 12 628 26 60, 12 628 25 88, sliwinska@transfer.edu.pl

Wróć na początek