11-02-2020

Info Day w Rzeszowie

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I", 11 lutego 2020r., Hotel Grein, ul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów


Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny dedykowany projektowi Innovation Coach, w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa. Dodatkowo będą mieć Państwo możliwość poznania firm, którym udało się skorzystać z tych środków.

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania. Druga ścieżka umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

 

Agenda wydarzenia:

10:00 – 10:30  Rejestracja

10:30 – 10:40  Powitanie

10:40 – 11:00  Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia, Łukasz Małecki, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

11:00 – 11:30  Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty, Magdalena Wójtowicz, Operator Regionalny Projektu Innovation Coach

11:30 – 12:20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw, Łukasz Małecki, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

12:20 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:25  Możliwości udziału przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa – Anna Armuła, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE CTT PK

13:25 – 13:40  Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach projektu EEN - Monika Smaczna, starszy konsultant projektu Enterprise Europe Network, WSiZ

13:40 – 14:00  Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój w ramach funduszy strukturalnych, Dominik Ożóg, Stanisław Bajorski, RECONAL Sp. z o.o.

14:00 – 14:30  Historia sukcesu beneficjenta środków programu Horyzont 2020, Tomasz Trześniowski, SGPR.TECH

14:30 – 14:45  Własny startup - jak zacząć? Poznaj projekt Platform Startowych Start in Podkarpackie, Daniel Dereniowski, HugeTECH Sp. z o.o

14:45 – 14:50 Zakończenie spotkania


Miejsce spotkania: Hotel Grein, ul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów

Facebook: https://www.facebook.com/events/2235117310117033/

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji udziela: Irena Śliwińska, tel. 12 628 26 60, 12 628 25 88, sliwinska@transfer.edu.pl

Wróć na początek