29-11-2023

Inauguracja 3. edycji Innovation Coach

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na inaugurację nowej edycji Innovation Coach - przełomowej usługi informacyjnej dla przedsiębiorców, którą realizujemy nieprzerwanie od września 2019 roku, jako partner w projekcie Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.
Z bezpłatnej usługi coachingu innowacji w ramach Innovation Coach skorzystały już 1042 przedsiębiorstwa z całej Polski.
Teraz, dzięki możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), stajemy przed jeszcze większym wyzwaniem i szansą na wsparcie merytoryczne wielu kolejnych przedsiębiorców. Chcemy także jeszcze lepiej dostosować naszą usługę do ich potrzeb rozwojowych.
Z okazji rozpoczęcia nowej, trzeciej już edycji serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 29 listopada 2023 r., w godzinach 10.00-12.00, w  formule on-line. Podczas wydarzenia podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia Innovation Coach, a także zaprezentujemy nową odsłonę projektu. Przedstawimy możliwości dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej ze środków Funduszy Eropejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ponadto uczestnicy będą mogli poznać również historię naszych absolwentów oraz ekspertów, którzy wprowadzają firmy na drogę do innowacji.
Agenda:
10:00 - 10:05                
Otwarcie Wydarzenia

Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierowniczka projektu Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10:05 - 10:45
Oferta Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dla firm, konkursy i zasady

Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:45 - 11:15
Innovation Coach i plany na przyszłość
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierowniczka projektu Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
11:15 - 12:00
Inspiracje do Innowacji – wywiad z Absolwentem Innovation Coach i z Coachem Innowacji

Justyna de Bure, Justyna de Bure Marketing i PR, Absolwent Innovation Coach

dr hab. inż. prof. AGH Artur Rydosz, Coach Innowacji

Prowadzenie: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierowniczka projektu Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

12:00
Zakończenie spotkania
 
Wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszamy do rejestracji i udziału! 

Bio Prelegentów:

Patrycja Zeszutek - Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, studia podyplomowe z Integracji Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie oraz Zarządzanie projektami współfinasowanymi z funduszy europejskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego. W administracji publicznej pracuje od 2001 roku.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Od 2005 roku zawodowo związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest współtwórcą i koordynatorem instrumentów: STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, Innovation Coach  oraz kompleksowej usługi informacyjnej w zakresie oferty Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Innopoint.
Katarzyna Walczyk-Matuszyk - specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej Projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.
Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH - coach innowacji, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Stopień naukowy doktora otrzymał, obroniwszy z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów". W roku 2019 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika za cykl publikacji: “Nanowarstwowe sensory gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów". Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym w renomowanych czasopismach medycznych oraz patentów.
Justyna de Bure - ponad 15 lat doświadczenia w obszarze Public Relations i rozwoju biznesu. Specjalizuje się w strategiach komunikacji i budowania wizerunku firm oraz organizacji non-profit. PR’owe szlify zdobywała w takich agencjach, jak wrocławska PRERIA czy globalne MSL, należące do grupy PUBLICIS. W latach 2006-2007 członek zespołu ds. EXPO 2012 w Urzędzie Miasta Wrocławia, odpowiedzialna za kraje francuskojęzyczne. Przez ponad 6 lat współpracowała z RICS Polska, wspierając Country Managera w realizowaniu misji organizacji i rozwijaniu struktur członkowskich. Pomysłodawczyni i twórczyni z e n zz e n – urządzenia mobilnego umożliwiającego monitorowanie emocji i ostrzegającego przed wybuchem gniewu, służącego rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, empatii i samokontroli negatywnych emocji.

 

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

  • Rejestrując się na wydarzenie wyrażam zgodę na kontakt mailowy i/lub telefoniczny ze strony eksperta na wskazane dane kontaktowe w celu przedstawienia możliwości bezpłatnego uczestnictwa w projekcie Innovation Coach.

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek