11-10-2022

Rejestracja zakończona! Ocena potencjału innowacyjnego technologii oraz jej wartości rynkowej [wtorek, 11 października godz. 10:00 - 13:00]

Zachęcamy do rejestracji na kolejny, bezpłatny warsztat dedykowany absolwentom i uczestnikom projektu Innovation Coach. Tym razem P. Krzysztof Oleksy - Specjalista ds. transferu technologii w INTECH PK sp. z o.o. - poprowadzi warsztat "Ocena potencjału innowacyjnego technologii oraz jej wartości rynkowej". Spotkanie odbędzie się we wtorek, 11 października br. w godz. 10:00 - 13:00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie adresowane jest dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzą projekty B+R lub wdrażają nowe produkty i usługi oparte na innowacyjnych pomysłach. Celem spotkania jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej z weryfikacją i ewaluacją portfela projektów B+R pod kątem ich komercjalizacji. Szkolenie ma charakter warsztatowy, obejmuje prezentację dobrych praktyk i ukierunkowane jest na dyskusję z uczestnikami.

AGENDA spotkania:

  • wprowadzenie do tematyki oceny rynkowej technologii
  • omówienie metodologii, narzędzi oraz poszczególnych etapów ewaluacji
  • praktyczne zastosowania – przykładowe case’y
  • analiza przypadku
  • dyskusja, pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia

Nabór potrwa do 10 października do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc!

Warsztat poprowadzi Krzysztof Oleksy - Specjalista ds. transferu technologii w INTECH PK sp. z o.o. Absolwent studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Stanford University, USA, zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia oraz licznych szkoleń krajowych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych. Od 2002 roku związany z Politechniką Krakowską jako specjalista ds. współpracy z przemysłem. Początkowo jako konsultant odpowiedzialny za realizację projektów związanych z transferem technologii, a od 2007 r. zaangażowany w komercjalizację wiedzy wypracowanej na uczelni. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji oraz doradztwem dla studentów, doktorantów i kadry naukowej uczelni wyższych. W latach 2012-2013 koordynował na Politechnice Krakowskiej realizację prac badawczo-rozwojowych dot. rozwiązań z obszaru zarządzania danymi kontekstowymi na rzecz Orange Labs Polska. Od 2013 roku zaangażowany w założenie i prowadzenie spółki celowej Politechniki Krakowskiej – INTECH PK sp. z o.o., w której odpowiada za ewaluację rynkową technologii i zarządzanie innowacjami, powoływanie spółek technologicznych i zarządzanie własnością intelektualną uczelni, rozwój procesów biznesowych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R. W w/w okresie brał udział w powoływaniu i obejmowaniu udziału w 6 spółkach technologicznych oraz koordynował pozyskanie finansowania i realizację 20 projektów badawczo-rozwojowych.W latach 2013-2017 członek zespołu realizującego projekt NCBiR „SPIN-TECH” dotyczący komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej.

W latach 2016-2017 doradca w dziedzinie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz przygotowania modelu biznesowego wdrażania innowacyjnych produktów i usług dla 2 MŚP będących beneficjentami projektu CYBERSEC in MAŁOPOLSKA. W latach 2017-2021 koordynator w części realizowanej przez INTECH PK projektów w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” dotyczących komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. Współtwórca i animator cyklu warsztatów z zakresu zastosowania metodyk design thinking i business model canvas w przekształcaniu pomysłów naukowych, biznesowych i społecznych w prototypy rozwiązań rynkowych pod nazwą "CASELAB - Laboratorium Dobrych Praktyk". Współorganizator krakowskiej odsłony DTWeek, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji, Dnia Wynalazków na PK oraz programu mentorskiego na PK „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Wiceprzewodniczący Porozumienia Spółek Celowych zrzeszającego spółki celowe polskich uczelni wyższych. Członek "Stowarzyszenia TOP 500 Innovators" – platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce. Prywatnie: miłośnik podróży na wschodnie rubieże i muzycznej alternatywy.

 

Wróć na początek