Zostań Coachem

 • Krok 1

 • Krok 2

Twoje dane *

   Znajdź na mapie

   Oceń swoje kompetencje w zakresie Innowacji: *

   Innowacja

   Brak

   Niskie

   Średnie

   Wysokie

   Bardzo wysokie

   Marketingowa

   Procesowa

   Produktowa / usługowa

   Załącz następujące dokumenty:

   • Wniosek o wpis do bazy coachów
   • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych

   Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie/branży/ KIS jak również pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat (fakultatywnie), zgodnie z Zasadami naboru i współpracy z coachami w ramach Instrumentu Innovation Coach, proszę przesłać na adres e-mail: naborcoachow@innovationcoach.pl, wpisując w tytuł maila: Wpis do bazy coachów-dokumenty uzupełniające”

   Zasady naboru i współpracy z coachami w ramach Instrumentu Innovation Coach

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • Akceptuję warunki Zasady naboru i współpracy z coachami w ramach Instrumentu Innovation Coach stanowiące załącznik do Wniosku o wpis do bazy coachów w ramach instrumentu Innovation Coach oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad ochrony i poufności informacji (w tym danych osobowych) dotyczących uczestników Instrumentu Innovation Coach.

   • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu Innovation Coach, w tym w procesie tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów.

    Zasady naboru i współpracy z coachami w ramach Instrumentu Innovation Coach

   • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Instrumentu Innovation Coach

    Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Instrumentu Innovation Coach jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Centrum Projektów Badawczych UE (ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, kontakt@innovationcoach.pl). Dane przetwarzane są w celu realizacji Instrumentu na warunkach Zasad (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO) oraz realizacji odpowiednich przepisów prawa związanych z modelem prowadzenia oraz finansowania projektu Innovation Coach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być dostępne dla podmiotów zaangażowanych w prace przy Instrumencie oraz wspierające Instytut lub Organizatora w prowadzonej działalności w ramach Instrumentu (np. dostawców usług etc.) oraz dla podmiotów, których uprawnienie dostępu do danych wynikają z przepisów prawa. Dostęp do danych może posiadać również w niezbędnym zakresie Organizator Instrumentu – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2/4 w celu realizacji i finansowania Instrumentu. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych i przysługujących uprawnieniach znaleźć można w zakładce Polityki prywatności na stronie internetowej www.innovationcoach.pl lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl

   * Pola są obowiązkowe

   Prześlij formularz