Zostań Coachem

 • Krok 1

 • Krok 2

Twoje dane *

  Znajdź na mapie

  Oceń swoje kompetencje w zakresie Innowacji: *

  Innowacja

  Brak

  Niskie

  Średnie

  Wysokie

  Bardzo wysokie

  Marketingowa

  Procesowa

  Produktowa / usługowa

  Załącz następujące dokumenty:

  • Wniosek o wpis do bazy coachów
  • Załącznik do Kryterium szczegółowego nr 2 – Dokumenty poświadczające znajomość wybranej(ych) branży PKD
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie/branży/ KIS jak również pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat (fakultatywnie), zgodnie z Zasadami Naboru Ekspertów, proszę przesłać na adres e-mail: naborcoachow@innovationcoach.pl, wpisując w tytuł maila: Wpis do bazy coachów-dokumenty uzupełniające”

  • 1
   Nazwa pliku:
   Nazwa wyświetlana:
  Upuść pliki tutaj lub kliknij

  Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

  • 1
   Nazwa pliku:
   Nazwa wyświetlana:
  Upuść pliki tutaj lub kliknij

  Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

  • 1
   Nazwa pliku:
   Nazwa wyświetlana:
  Upuść pliki tutaj lub kliknij

  Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

  • 1
   Nazwa pliku:
   Nazwa wyświetlana:
  Upuść pliki tutaj lub kliknij

  Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

  • Informuję, że zapoznałem/am się i akceptuję Zasady naboru i współpracy z Ekspertami w ramach II ścieżki Innovation Coach w instrumencie Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) stanowiące załącznik do niniejszego wniosku" .

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu Innovation Coach, w tym w procesie tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów.

  • Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach projektu Sieci Innovation Coach jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, kpk@kpk.gov.pl, +48 22 828 74 83 ). Gromadzone dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu Innovation Coach na podstawie zgody uczestnika w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wobec stosownej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dostęp do danych mogą posiadać w niezbędnym zakresie inne podmioty tworzące Sieć Innovation Coach oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie w imieniu Administratora (m.in. dostawcy usług). Więcej informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych i przysługujących uprawnieniach znajdą Państwo w zakładce Polityki prywatności na www.kpk.gov.pl lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl. Zaznaczamy jednocześnie, że mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzania Państwa danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny – cofnięcie zgody będzie uznawane za rezygnację z udziału w projekcie.

  * Pola są obowiązkowe

  Prześlij formularz