2023-07-04

Zostań Coachem Innowacji!

Jeśli jesteś związana/-y ze światem nauki i posiadasz kompetencje w zakresie innowacji produktowej, procesów biznesowych oraz doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami, zgłoś swoją kandydaturę na ekspertkę/eksperta ds. innowacji w ramach projektu Innovation Coach.
Innovation Coach to projekt realizowany wspólnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć, a także nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I (Badania, Rozwój, Innowacje).
Do tej pory udało nam się pomóc wkroczyć na ścieżkę innowacji ponad 1000 firmom.
W ramach wsparcia oferujemy bezpłatną dla przedsiębiorców usługę informacyjną coachingu innowacji – prowadzoną przez ekspertki i ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań i analizę otoczenia gospodarczego. Wynikiem coachingu są indywidualne rekomendacje dla firmy zawierające wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementację innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.
Coach innowacji odpowiedzialny będzie za współpracę z przedsiębiorcą i opracowanie wraz z nim pomysłu na innowację, która uwzględnia:
 • analizę doświadczenia przedsiębiorstwa, potencjału branży i konkurencji
 • wnioski z przeprowadzanych indywidualnych konsultacji z firmą
 • Rekomendacje zawierające sposób i źródła finansowania na rozwój innowacji w danym przedsiębiorstwie
 • wskazanie jednostek naukowych i badawczych, które mogą stanowić wsparcie we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie
 • szczegółowy i praktyczny plan działania oraz niezbędne zasoby osobowe czy rzeczowe
Od Coacha innowacji oczekujemy:
 • aktywności akademickiej oraz sukcesów naukowych i/lub biznesowych
 • rozumienia potrzeb biznesu
 • dogłębnej znajomości deklarowanej specjalizacji/branży
 • znajomości najnowszych trendów w swojej branży
 • znajomości instytucji badawczych zajmujących się pracami B+R w swoim sektorze
 • wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych
Oferujemy:
 • wynagrodzenie na umowę o dzieło za każdy przeprowadzony coaching
 • szkolenia i warsztaty (organizacyjne i merytoryczne) dedykowane ekspertkom i ekspertom
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w prowadzeniu coachingu
Zgłoszenia i szczegóły dotyczące współpracy dostępne są na stronie projektu:
https://www.innovationcoach.pl/zostan-coachem

Wróć na początek