VII Konferencja B+R - podsumowanie

Za nami VII edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, która odbyła się 14 grudnia 2023 r., w formule hybrydowej, doskonale znanej uczestnikom z zeszłego roku. Tegoroczne wydarzenie było adresowane przede wszystkim do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I, jak również przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami.
Tematyka konferencji wzbudziła duże zainteresowanie, tym bardziej, że w tym roku mogliśmy zaoferować uczestnikom, którzy licznie zgromadzili się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, możliwość networkingu i konsultacji na stoiskach naszych Partnerów.
Konferencję, jako reprezentant organizatora, otworzył Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – prof. Tadeusz Burczyński. Z kolei prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel, Wiceprezes Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH), wygłosił prezentację dotyczącą priorytetów technologicznych dla Polski.

Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, którzy pragną podbić europejski rynek innowacji. Dr Grzegorz Ambroziewicz, Zastępca Kierownika Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA), zaprezentował możliwości, które stoją przed chętnymi do aplikowania do EIC Acceleratora. Następnie przyszedł czas na sesję Q&A, a liczne pytania z sali udowodniły, że polscy przedsiębiorcy są żywo zainteresowani aplikowaniem o środki unijne. Dodajmy, że nad tą częścią wydarzenia czuwał dr inż. Zygmunt Krasiński, Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE, który podkreślił znaczenie Konferencji B+R dla całego środowiska naukowców i przedsiębiorców w Polsce.

W 2. części Konferencji, której moderatorką była Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Zastępczyni Kierownika Centrum Projektów Badawczych UE, goście mogli zapoznać się z historiami sukcesu polskich firm w ramach minionej perspektywy finansowania. Sesja była niezwykle dynamiczna i interesująca dzięki zaproszonym prelegentom, czyli: Michałowi Dyrdzie, który reprezentował firmę Widmo Spectral Technologies Sp. z o.o. (beneficjenta EIC Acceleratora), Justynie de Bure - pomysłodawczyni i twórczyni z e n zz e n (absolwentce Innovation Coach) oraz Przemysławowi Furdalowi z Quantum Innovations (beneficjentowi funduszy strukturalnych).

W czasie trwania całej Konferencji uczestnicy stacjonarni mieli okazję porozmawiać przy stoiskach konsultacyjnych z ekspertkami i ekspertami reprezentującymi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Innovation Coach oraz Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna. Była to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją wiedzę i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące świata innowacji i projektów B+R.

3. część Konferencji B+R to trzy równoległe sesje tematyczne poświęcone odpowiednio: Innovation Coach, aplikacji do EIC Acceleratora oraz ścieżce SMART.
Podczas sesji dotyczącej Innovation Coach jako pierwsza na scenie pojawiła się Patrycja Zeszutek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej wystąpienie poświęcone było przede wszystkim prezentacji programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który z budżetem wynoszącym 7,9 mld euro z pewnością stanowić będzie olbrzymie wsparcie dla polskich innowacyjnych firm.

Następnie scena należała do Anny Sęk, ekspertki Innovation Coach, która przybliżyła zasady obowiązujące w usłudze IC w ramach nowej perspektywy oraz zaprezentowała ofertę dla firm. Kontynuacją tej prezentacji były wystąpienia coachów innowacji - Macieja Kopańskiego reprezentującego BaltCap oraz  dr hab. inż. Grzegorza Liśkiewicza z Politechniki Łódzkiej, którzy opowiedzieli mi.in.: kim jest coach innowacji, jak przebiega w praktyce proces coachingu oraz z czego składają się rekomendacje, które firma otrzymuje jako rezultat udziału w Innovation Coach.

Ostatnia prezentacja w ramach tej sesji dotyczyła ochrony własności intelektualnej w projektach. Jacek Romanowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mówił m.in. o tym, jakie są różnice między wzorem użytkowym, przemysłowym oraz znakiem towarowym? Co podlega ochronie prawa autorskiego? Z jakich narzędzi w ramach ochrony własności może korzystać przedsiębiorca?  Jesteśmy pewni, że informacje przekazane podczas tej sesji będą motywacją dla przedsiębiorców do poszukiwania usług, które pomogą im rozwijać ich innowacyjne pomysły.
W tym samym czasie w sąsiedniej sali odbywała się sesja dotycząca aplikacji do EIC Acceleratora. Agnieszka Banrowska – ekspertka z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (HPK) Polska Centralna omówiła zasady składania wniosku projektowego, a  Anna Nikodym-Bilska z PIAP Space, jako ewaluatorka projektów, podzieliła się swoimi cennymi radami, na co zwrócić uwagę w procesie aplikowania, i jakich błędów unikać. Z kolei Izabela Fiszer, Zastępczyni Dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiła założenia konkursy „Granty na Eurogranty” dedykowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Nie zabrakło  oczywiście czasu na serię pytań i odpowiedzi.

Ostatnia sesja tematyczna, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji B+R, dotyczyła ścieżki SMART.  Monika Karwat-Bury, ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w czasie swojej prezentacji nakreśliła założenia ścieżki SMART, zasady naboru oraz powiedziała, na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu wniosku. Pytaniom z sali dotyczącym tej tematyki nie było końca.

Bardzo dziękujemy wszystkim zarejestrowanym uczestnikom, którzy byli z nami na miejscu oraz online. Nie możemy doczekać się kolejnej edycji Konferencji B+R w 2024 r., ponieważ udowodniliście nam, że to wydarzenie jest dla całego środowiska niezwykle wartościowe i potrzebne.
Dziękujemy Patronom oraz Partnerom wydarzenia: Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związkowi Pracodawców Klastry Polskie, Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Urzędowi Patentowemu RP, organizacji IPMA Polska, Konfederacji Lewiatan, HPK Polska Centralna, fundacji Perspektywy, Krajowej Izbie Gospodarczej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.
A dla wszystkich, którzy nie mogli być wtedy z nami, mamy niespodziankę. Już teraz możecie obejrzeć zapis filmowy z tego wydarzenia na naszym kanale YouTube.
Do zobaczenia za rok!

 

Foto by Robert Graff

Wróć na początek