2022-11-02

Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne CETEF'22 i my

W dniach 24-25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22).   
Tegoroczne Forum zostało organizowane pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, a jego celem było stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich (networkingu) do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej. 
Ważne i wielkie cele wymagają obecności znamienitych gości, dlatego na wydarzeniu był obecny m.in. prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012. W swoim wystąpieniu podkreślił, że największym wyzwaniem dla przyszłych pokoleń jest proces zmiany Europy, by stała się bardziej cyfrowa i zielona. 
Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli Komisji Europejskiej, m.in. Mariya Gabriel, komisarz europejska ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży zaprezentowała Program Ramowy Horyzont Europa, jego założenia i znaczenie dla Unii Europejskiej. Ma on się przyczynić m.in. do walki ze zmianą klimatu, pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz stymulować konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE. Co więcej, HE ma za zadanie także sprzyjać tworzeniu miejsc pracy i zapewnić pełne zaangażowanie unijnej puli talentów. Budżet programu wynosi ok. 95,5 mld euro. 
W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć także udział w licznych dyskusjach, seminariach i warsztatach.  
Jeden z nich pt.: "Przyspieszenie transformacji przemysłowej poprzez badania naukowe i innowacje" prowadziła Kierownik Projektu Innovation Coach, p. Katarzyna Walczyk-Matuszyk, a panelistami byli: 
  • Peter Droell, dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji 
  • Pekka Koponen, prezes, European Association of Innovation Consultants 
  • Zygmunt Krasiński, prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii 
  • Krzysztof Krystowski, President, Związek Klastrów Polskich, V-ce President, European Clusters Alliance, 
  • Jara Pascual,  założyciel i CEO, Collabwith Group B.V. 
  • Roland Strauss, założyciel i dyrektor zarządzający, Knowledge4Innovation 
Nasz zespół był obecny także ze swoim stoiskiem, podczas którego było możliwe przeprowadzenie konsultacji z firmami, które chciały rozpocząć prace badawczo-rozwojowe, a także z potencjalnymi, nowymi ekspertami Projektu.  
Wydarzenia takie jak tegoroczny CETEF pokazują, jak wielki potencjał ma Europa i jej obywatele: prawie 2 miliony pracowników badawczych, tysiące uniwersytetów, instytutów naukowych i centrów badawczo-rozwojowych, rozwinięty przemysł i najszybciej na świecie rozwijającą się wielką grupę start-upów; a jednocześnie poddaje debacie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać te zasoby i środki, aby być globalnie jak najbardziej konkurencyjnym.  
Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że Innovation Coach miało możliwość wziąć udział w tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu i głęboko wierzymy, że nasz Projekt w długofalowej perspektywie dołoży swoją cegiełkę w osiąganiu wspomnianych celów. 

Wróć na początek