2023-04-07

Relacja: Spotkanie zespołu IC z przedstawicielkami MFiPR

Projekt Innovation Coach – wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I jest realizowany przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN od 2019 roku, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Władze IPPT PAN miały przyjemnośc gościć, delegację tego resortu w murach swojej siedziby przy ul. Pawińskiego 5b w Warszawie. 
Okazją do spotkania było podsumowanie dotychczasowej pracy, zakończenie II edycji Projektu, omówienie planów na przyszłość, a także wzajemne poznanie się zespołów obu instytucji odpowiedzialnych za realizację Innovation Coach, które dotychczas miały możliwość spotykać się tylko online lub podczas wspólnych stoisk na różnych wydarzeniach.  
Spotkanie otworzył Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – prof. Tadeusz Burczyński podkreślając, jak duże znaczenie ma realizacja Innovation Coach dla IPPT PAN oraz wyrażając chęć kontynuacji tej współpracy.  
Następnie głos zabrała Dyrektor Patrycja Zeszutek z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która w ciepłych słowach podsumowała dotychczasową kooperację i zapewniła, że III edycja również będzie realizowana przez zespół Centrum Projektów Badawczych UE, będący częścią IPPT PAN.  
Po tym przemówieniu, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierowniczka Innovation Coach, przedstawiła wyniki projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR), a także zaprezentowała plany w zakresie realizacji Innovation Coach  w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. 
Spotkanie zakończyło się oprowadzeniem gości z Ministerstwa po Instytucie i jego wybranych laboratoriach, gdzie mieli okazję poznać zespoły badawcze oraz posłuchać o ich codziennej pracy, zapoznać się z maszynami poszczególnych pracowni i wynikami badań. Bez wątpienia ta część programu zrobiła na wszystkich duże wrażenie – naukowcy z ogromną pasją opowiadali o swoich obszarach działalności, o potencjale wymyślanych innowacji i korzyści, jakie mogą one przynieść społeczeństwu. Z pewnością gdyby nie ograniczenia czasowe ta część spotkania mogłaby trwać wiele godzin. 
Serdecznie dziękujemy przedstawicielkom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za przyjęcie zaproszenia i odwiedziny w Instytucie, a także Dyrekcji Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN za gościnę oraz przybliżenie nam jego działalności. Takie spotkania są ważne do podtrzymania dobrych relacji personalnych, a co najważniejsze: do dalszego i jeszcze bardziej efektywnego działania Innovation Coach wśród polskich przedsiębiorców. 

Wróć na początek