2023-03-27

REKRUTUJEMY do zespołu Innovation Coach

Oferta pracy na stanowisku Ekspert/ekspertka ds. współpracy z przedsiębiorstwami i IOB w Projekcie Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE IPPT PAN
Miejsce pracy: Warszawa
Rozpoczęcie pracy: 1 maja 2023 r.
Obowiązki:
 • Organizacja, obsługa i koordynacja wydarzeń: warsztatów dla przedsiębiorców oraz szkoleń dla ekspertów/ ekspertek;
 • Organizacja, obsługa i koordynacja wydarzeń informacyjnych w regionach;
 • Koordynacja i obsługa wydarzeń zewnętrznych, w tym webinary i spotkania informacyjne nt. projektu organizowane przez PIFE i innych partnerów;
 • Udział w tworzeniu wkładu merytorycznego do agend wydarzeń;
 • Wystąpienia publiczne - prezentowanie oferty projektu organizowanych przez IPPT PAN/ CPB UE lub partnerów - prowadzenie i współprowadzenie wydarzeń;
 • Nawiązywanie relacji z instytucjami otoczenia biznesu, w szczególności parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości w celu wspólnej organizacji wydarzeń oraz długoterminowej współpracy komunikacyjno-promocyjnej;
 • Zadania analityczne: opracowywanie podstawowych zestawień danych, podsumowań i analiz obszarze koordynowanych wydarzeń;
 • Wsparcie bieżących działań komunikacyjno-promocyjnych w ww. zakresie;
 • Bieżące analizowanie trendów rynkowych w zakresie tematyki i formy szkoleń, wyszukiwanie trenerów i mówców;
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy w zakresie krajowych programów operacyjnych dedykowanych innowacyjnym przedsiębiorstwom.
Wymagania podstawowe:
 • wykształcenie wyższe
 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu organizacji i prowadzenia wydarzeń;
 • doświadczenie w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorstw;
 • doświadczenie i obycie w wystąpieniach publicznych;
 • doświadczenie w promocji i komunikacji oraz znajomość obsługi mediów społecznościowych;
 • doskonała znajomość języka polskiego i bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobre rozeznanie w ekosystemie wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • podstawowe umiejętności analityczne;
 • dobra znajomość obsługi oprogramowania MS Office (w tym Excel) i narzędzia Canva;
 • łatwość komunikacji i nawiązywania kontaktów;
 • dokładność, sumienność i terminowość wykonywanych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, tj. parki naukowo-technologiczne, PIFE, akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości, centra rozwoju przedsiębiorczości;
 • doświadczenie we wzmacnianiu kompetencji przedsiębiorców;
 • doświadczenie w organizacji szkoleń dla przedsiębiorców.
 Oferujemy:
 • ciekawą, różnorodną pracę;
 • praca w formie hybrydowej;
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach;
 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych;
 • umowę o pracę.
CV proszę przesyłać na adres konkursy.ippt@ippt.pan.pl do dnia 30 kwietnia 2023  r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”

Wróć na początek