2023-03-27

REKRUTUJEMY do zespołu Innovation Coach

Oferta pracy na stanowisku Ekspert/ekspertka ds. współpracy z przedsiębiorstwami i IOB w Projekcie Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE IPPT PAN

Miejsce pracy: Warszawa
Rozpoczęcie pracy: 1 maja 2023 r.

Obowiązki:

 • Organizacja, obsługa i koordynacja wydarzeń: warsztatów dla przedsiębiorców oraz szkoleń dla ekspertów/ ekspertek;

 • Organizacja, obsługa i koordynacja wydarzeń informacyjnych w regionach;

 • Koordynacja i obsługa wydarzeń zewnętrznych, w tym webinary i spotkania informacyjne nt. projektu organizowane przez PIFE i innych partnerów;

 • Udział w tworzeniu wkładu merytorycznego do agend wydarzeń;

 • Wystąpienia publiczne - prezentowanie oferty projektu organizowanych przez IPPT PAN/ CPB UE lub partnerów - prowadzenie i współprowadzenie wydarzeń;

 • Nawiązywanie relacji z instytucjami otoczenia biznesu, w szczególności parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości w celu wspólnej organizacji wydarzeń oraz długoterminowej współpracy komunikacyjno-promocyjnej;

 • Zadania analityczne: opracowywanie podstawowych zestawień danych, podsumowań i analiz obszarze koordynowanych wydarzeń;

 • Wsparcie bieżących działań komunikacyjno-promocyjnych w ww. zakresie;

 • Bieżące analizowanie trendów rynkowych w zakresie tematyki i formy szkoleń, wyszukiwanie trenerów i mówców;

 • Bieżące uzupełnianie wiedzy w zakresie krajowych programów operacyjnych dedykowanych innowacyjnym przedsiębiorstwom.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe

 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • wiedza i doświadczenie z zakresu organizacji i prowadzenia wydarzeń;

 • doświadczenie w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorstw;

 • doświadczenie i obycie w wystąpieniach publicznych;

 • doświadczenie w promocji i komunikacji oraz znajomość obsługi mediów społecznościowych;

 • doskonała znajomość języka polskiego i bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 • dobre rozeznanie w ekosystemie wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności;

 • podstawowe umiejętności analityczne;

 • dobra znajomość obsługi oprogramowania MS Office (w tym Excel) i narzędzia Canva;

 • łatwość komunikacji i nawiązywania kontaktów;

 • dokładność, sumienność i terminowość wykonywanych zadań;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • wysoka kultura osobista;

 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, tj. parki naukowo-technologiczne, PIFE, akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości, centra rozwoju przedsiębiorczości;

 • doświadczenie we wzmacnianiu kompetencji przedsiębiorców;

 • doświadczenie w organizacji szkoleń dla przedsiębiorców.

 Oferujemy:

 • ciekawą, różnorodną pracę;

 • praca w formie hybrydowej;

 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach;

 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych;

 • umowę o pracę.

CV proszę przesyłać na adres konkursy.ippt@ippt.pan.pl do dnia 30 kwietnia 2023  r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”

Wróć na początek