Potencjał na innowacje jest wszędzie, trzeba tylko mieć pomysł!

Przedsiębiorcy działają na co dzień w otoczeniu, które cały czas ulega zmianom. Zmieniają się oczekiwania i potrzeby klientów, dostępne technologie czy regulacje prawne. Zmiany te powodują powstawanie nowych możliwości w zakresie usług i produktów oraz powstawanie nowych rynków. W zmieniającym się otoczeniu, zmieniać się muszą również przedsiębiorcy, zarówno poprzez dostosowanie swojej oferty do oczekiwań rynku, jak również śledząc (a nawet wyprzedzając) pojawiające się trendy. Nieczęsto zdarza się, aby jeden, początkowy pomysł wystarczył do odniesienia wieloletniego sukcesu rynkowego. Niezbędne są więc nowe pomysły i rozwiązania.
Sam pomysł jednak nie wystarczy by zmienić sposób funkcjonowania firmy. Trzeba go jeszcze wprowadzić do praktycznego zastosowania, co z jednej strony wymaga nakładów, a z drugiej daje perspektywę osiągnięcia finansowych korzyści.
Projekt Innovation Coach pomaga tym, który widzą potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć. Projekt skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze.
Warto mieć świadomość, że innowacje to nie tylko biotechnologia, loty w kosmos i zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Innowacja to nowy pomysł, który powstał w odpowiedzi na konkretne potrzeby i jest skutecznie używany w praktyce. Z perspektywy pieniądza, innowacja to nowy pomysł, który udało się wdrożyć i na nim zarobić.
Innowacje formalnie dzielimy na kilka grup - innowacje: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. W ramach projektu Innovation Coach najbardziej interesujące są innowacje produktowe, czyli wprowadzenie wyrobu lub usługi nowej albo znacznie udoskonalonej w zakresie jej cech lub zastosowań, np.: wykorzystanie nowych komponentów i materiałów, dodanie nowych funkcji czy ułatwienie obsługi. Uzupełniająco wdrażane są zazwyczaj innowacje procesowe dotyczące metody produkcji lub dostawy w celu obniżenia kosztów produkcji lub dostawy, czy podniesienia jakości, np.: automatyzacja procesu produkcyjnego, zastosowanie komputerowego projektowania, wprowadzenie systemu kontroli przepływu towarów. Również poziom nowości innowacji może być różny: w skali światowej, dla rynku lokalnego i dla firmy. Czyli mówiąc o innowacji możemy mówić zarówno o rozwiązaniu całkowicie nowym, którego dotychczas nie znano na świecie, jak i o pewnym niewielkim unowocześnieniu wprowadzonym na poziomie konkretnej firmy.
W zidentyfikowaniu potencjału innowacyjnego występującego w przedsiębiorstwie i w wyznaczeniu ścieżki rozwoju innowacji w praktyce przedsiębiorstwa może pomóc coach innowacji. Coach wspólnie z przedsiębiorcą przeanalizuje potrzeby przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie prac badawczo – rozwojowych. W oparciu o znajomość branży odniesie zidentyfikowane możliwości do rynkowych trendów i potrzeb. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wyznaczenie kierunku i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwości pozyskania środków na rozwój i wdrożenie innowacji z Unii Europejskiej.
Innowacje i dobre pomysły mogą odmienić różne przedsiębiorstwa, zarówno branże z obszarów wysokich technologii jak i bardziej tradycyjne branże. W trakcie dotychczasowej realizacji projektu Innovation Coach zidentyfikowano szereg pomysłów, które mają szanse stać się innowacjami napędzającymi rozwój firm:
- przezroczyste panele akustyczne, które mogą zmienić realia projektowania w zakresie przegród akustycznych,
- opakowania biodegradowalne czy opakowania wykorzystujące kleje ekologiczne będące odpowiedzią na proekologiczne zapotrzebowana rynku,
- modyfikacje konstrukcji maszyn do przemysłowego obierania warzyw stanowiące udoskonalenie dotychczas produkowanych maszyn,
- innowacyjne zastosowanie krioterapii czy spersonalizowane wkładki medyczne w obszarze prozdrowotnym.
W ramach projektu mamy do czynienia z pomysłami z wielu różnych dziedzin, od zabawek przez nowe sposoby malowania proszkowego i odzież wspomagającą trening, po weterynaryjne endoskopy. Z tej perspektywy innowacje faktycznie otaczają nas z każdej strony. Warto jednak pamiętać, że sam pomysł, nawet niezwykle nowatorski, ale bez wdrożenia, nie stanie się innowacją.
Zapraszamy przedsiębiorstwa do zarejestrowania się do projektu tutaj: https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme
Jesteś ekspertem ds. innowacji? Zapraszamy do rejestracji do bazy Coachów tutaj: https://www.innovationcoach.pl/zostan-coachem

Wróć na początek