2022-04-06

Polska Grupa Motoryzacyjna została Partnerem Innovation Coach

Polska Grupa Motoryzacyjna

W ostatnim czasie do Partnerów Projektu Innovation Coach dołączyła Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).
Polska Grupa Motoryzacyjna to ogólnopolska organizacja, która zrzesza polskich producentów części i komponentów do samochodów. Obecnie składa się ona z ponad 50 firm produkcyjnych, o różnym profilu i wymiarze działania, zatrudniając łącznie ponad 8000 pracowników i generując obroty na poziomie ok. 3 mld zł.
O członkostwo w PGM mogą ubiegać się tylko firmy z większościowym polskim kapitałem. Stowarzyszenie stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.
Polska Grupa Motoryzacyjna regularnie organizuje spotkania dla swoich członków, na których wymieniają się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami na konkretną współpracę. W ramach PGM organizowane są także wspólne, zagraniczne misje gospodarcze, stoiska targowe oraz konferencje i warsztaty. Polska Grupa Motoryzacyjna wspiera swoich członków w internacjonalizacji ich produktów i w promocji na rynkach międzynarodowych. PGM podejmuje też działania mające na celu podnoszenie innowacyjności w pracach badawczo rozwojowych u swoich członków, współpracując przy tym z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów strategicznych PGM jest reprezentacja interesów polskich producentów motoryzacyjnych wobec administracji publicznej, dlatego też stowarzyszenie ma zbudowane relacje z Ministerstwem Rozwoju, Kancelarią Prezydenta RP, Polską Agencją Inwestycji i Handlu czy z Krajową Izbą Gospodarczą.
Stowarzyszenie PGM jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie. Od 2019 roku klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko najlepszym organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę. Klaster PGM został też wyróżniony Brązową Odznaką Doskonałości w Zarządzaniu, wydaną przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów.
Aby zapoznać się ze szczegółami działalności Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, kliknij tutaj.

Wróć na początek