2022-03-18

Nabór coachów trwa!

Poszukujemy ekspertów (coachów innowacji), których rolą będzie wsparcie uczestników projektu.

Coach odpowiedzialny będzie za analizę doświadczenia przedsiębiorstwa, w tym:

  • analizę potencjału branży i konkurencji
  • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z firmą
  • opracowanie rekomendacji zawierających sposób i źródeł finansowania na rozwój innowacji w danym przedsiębiorstwie

Od eksperta oczekujemy:

  • rozumienia potrzeb biznesu
  • znajomości najnowszych trendów i swojej branży
  • znajomości instytucji badawczych zajmujących się pracami B+R w swoim sektorze
  • wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

Oferujemy:

  • wynagrodzenie na umowę zlecenie za każdy przeprowadzony coaching
  • szkolenia i warsztaty dedykowane dla ekspertów
  • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w prowadzeniu coachingu

Zgłoszenia i szczegóły dotyczące współpracy dostępne są na stronie projektu:

https://www.innovationcoach.pl/zostan-coachem

Wróć na początek