2023-04-25

Konferencja EARMA 2023 w Pradze

Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Badań Naukowych (EARMA) to wydarzenie poświęcone zarządzaniu i administracji badaniami naukowymi (RMA), która przyciąga zwykle ponad 1000 uczestników z Europy i spoza niej. Głównym celem konferencji jest wymiana najlepszymi praktyk z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, jest to również doskonała okazja do spotkania, nawiązania kontaktów, podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany wiedzy w gronie członków z ponad 40 krajów.
EARMA jest również instytucją, z którą ściśle współpracuje Centrum Projektów Badawczych UE zlokalizowane w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Przedstawiciele CPB UE – Kierownik – Zygmunt Krasiński oraz zastępca Kierownika i zarazem Kierowniczka Innovation Coach – Katarzyna Walczyk-Matuszyk - biorą aktywny udział w konferencji, 26 kwietnia poprowadzili panel dyskusyjny pt. „Kraje Wideningowe – gdzie są prawdziwe różnice?”
Kraje Wideningowe pozostają w tyle pod względem wielu wskaźników związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, szczególnie w kontekście udziału w Programach Ramowych. Patrząc z perspektywy finansowej, widać powolną poprawę wyników. Jest to istotne, ponieważ większość nowych krajów Unii Europejskiej (UE-13), reprezentujących ponad 80% ogółu ludności UE-13, w tym Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja – czyli tzw. „Wschodzący Innowatorzy” (Emerging Innovators), znajdują się na dole Europejskiego Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard).
W czasie dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z: promocją stanowiska kierownika projektów badawczych w krajach Wideningowych, wpływie niestabilności ekosystemu badań i innowacji na wskaźniki udziału w projektach czy też z metodami budowy zaufania, jako podstawy dla przyszłych projektów badawczych.
Abstrakt Panelu

Wróć na początek