Aktualizacja harmonogramu naborów na 2024 r. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z budżetem w wysokości 7,9 mld euro jest największym krajowym programem, który wspiera innowacyjność w Unii Europejskiej. 
Cele Programu to:
  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.
Już teraz na stronie: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/ znajdziecie Państwo aktualny harmonogram naborów na bieżący rok.
Na zainteresowanych czekają 24 nabory w trybie konkurencyjnym na kwotę ponad 8 mld zł, w tym:
  • 8 nowych naborów dla firm i organizacji badawczych,
  • zmiany w terminach 9 naborów m.in. dla klastrów i ośrodków innowacji.  
Więcej o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na stronie feng.gov.pl

Wróć na początek