Raport z 1. edycji Innovation Coach

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem dot. pierwszej edycji naszego programu!
Raport dotyczył badania wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie specyfiki prowadzenia projektów B+R+I oraz źródeł finansowania projektów B+R+I ze środków POIR 2014-2020 / Horyzont 2020. Badanie zostało przeprowadzone przez Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o.
Dokument dostępny jest w formacie PDF poniżej.

Wróć na początek