15-09-2022

Pierwsza innowacja - jak ją ochronić? Rejestracja zakończona

Zapraszamy na Dzień Informacyjny Innovation Coach (online), podczas którego odpowiemy na pytanie, jak wykreować swoją pierwszą innowację oraz jak chronić własność intelektualną już istniejących rozwiązań. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie są i będą w przyszłości możliwości uzyskania dofinansowania na prace B+R+I ze środków Unii Europejskiej. Początkiem starań o wsparcie unijne może być projekt Innovation Coach, o którym więcej opowiedzą eksperci oraz uczestniczący w nim przedsiębiorcy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Agenda Dnia Informacyjnego

10:00-10:10     Otwarcie wydarzenia I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10:10-11:00     Korzyści płynące z ochrony własności przemysłowej dla przedsiębiorców I Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP

11:00-11:50    Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:50-12:20     Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców I Anna Sęk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki CPB UE

12:20-12.45     Innovation Coach a ochrona pomysłów, czyli prawne aspekty udziału w Projekcie I Bartosz Majewski, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

12:45-13:00     Przerwa

13:00-13:30     Success Stories Innovation Coach I Przedsiębiorstwa: Enfoglobe i Jarowit Jarosław Wiśniowski; moderacja Paweł Harycki, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki

13.30-14.00     Korzyści ze współpracy coacha innowacji z firmą  I dr hab. inż. Marcin Olszewski prof. PW - ekspert Innovation Coach                                                                         

14.00             Zakończenie spotkania

Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Rejestracja potrwa do 14 września do godz. 12:00.

Bio ekspertów:

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Edyta Demby-Siwek - Prezes Urzędu Patentowego RP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, europejski i polski rzecznik patentowy. W latach 2014-2019 jako Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Bartosz Majewski - radca prawny. Od ponad 10 lat zajmuje się aspektami zarządzania własnością intelektualną w międzynarodowych projektach badawczych. Brał udział w wielu projektach związanych z działalnością B+R. W projekcie Innovation Coach odpowiedzialny za kwestie prawne.

Anna Sęk - Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 r. koordynuje projekt Innovation Coach i czuwa nad jego jakością. Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym.

Paweł Harycki – od blisko 12 lat realizuje projekty promocyjno-informacyjne z różnych obszarów tematycznych. Koordynował działania komunikacyjne w ramach mechanizmu Wspólna Polityka Rolna (CAP) na rynkach Europy Środkowej na rzecz polskich produktów spożywczych i w Polsce ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. We współpracy z Biurem Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia współtworzył strategię popularyzacji prewencji chorób nowotworowych i jej wdrożenie. Koordynator komunikacji w Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

 

 

Wróć na początek