10-05-2022

Cykl IPMA - „Odchudzone” zarządzanie - rejestracja zakończona

Zapraszamy na Kolejny warsztat w ramach cyklu IPMA Polska dot. zarządzania projektami, skierowany do uczestników projektu Innovation Coach. Tym razem Pani Agata Wojciechowska, ekspertka IPMA Polska, przekaże Państwu ideę "Odchudzonego" zarządzania. Warsztat odbędzie się 10 maja br. w 10:00-13:00. 

Celem warsztatu jest przekazanie idei lean management, w tym jego genezy i przyczyn powstania oraz fundamentów metodyki. Zostaną zaprezentowane również narzędzia do zarządzania projektami, zarówno do analiz jak i zarządzania projektem.
Agenda:

  1. Lean production i lean management - historia powstania
  2. Wykorzystanie "szczupłego zarządzania" w wybranych branżach
  3. Lean management - korzyści i zagrożenia
  4. Lean Start-up - historia, założenia i fundamenty metodyki
  5. Karta projektu - uzasadnienie biznesowe i cel jej powstania
  6. Analiza interesariuszy - interesariusze, rodzaje, macierz wpływu i strategie zarządzania interesariuszami
  7. Analiza ryzyka - określenie rodzajów ryzyka w modelu fazowym projektu, zarządzanie ryzykiem
  8. Przedstawienie narzędzi do zarządzania projektem - Trello, MSProject
  9. Zintegrowany model kaskadowo-zwinny - niezbędne fazy, dokumenty i narzędzia

Nabór potrwa do 9 maja do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Warsztat poprowadzi Agata Wojciechowska - analityk biznesowy w dziale programistycznym w firmie Sagitum S.A., gdzie zajmuje się weryfikowaniem zasadności biznesowej projektów oraz koordynuje pracę programistów. Pracuje również jako Asystent na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, gdzie uczy przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych wspomagających koordynację projektów przez Project Managera. Dodatkowo jest członkiem Zespołu ds. komunikacji Wydziału Zarządzania, gdzie pomaga dbać o wizerunek i marketing Wydziału. Swoją karierę zaczęła w dziale wdrażania strategii, a następnie jako asystentka w dziale projektów, wspierała koordynację eventów i stworzyła harmonogram prac dla corocznego kongresu w firmie Exacto Sp. z o. o. Pracowała również jako specjalistka ds. doradców MŚP i koordynator portfela projektów w Stowarzyszeniu B-4. Zdobyła certyfikat z zarządzania projektami – IPMA na poziomie D oraz ukończyła kurs z kreatywnego myślenia. Ponadto jest organizatorką wielu szkoleń z metody Design Thinking we współpracy z Google oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Pracowała jako Animator ProtoLab w Podkarpackiem Centrum Innowacji, odpowiadając za koordynację i wsparcie rozwoju start-up’ów studenckich. Jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła kierunek Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektami. Jej praca magisterska „Wykorzystanie zarządzania projektami w tworzeniu i rozwoju start-upu” stała się kanwą do stworzenia nowego systemu tworzenia i zarządzania start-up’em. Za swoje osiągnięcia i wyniki naukowe jak też za działalność na rzecz rozwoju uczelni, w 2019 r. została odznaczona nagrodą Primus Inter Pares.

 

Wróć na początek