15-02-2022

Model biznesowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej opartej na wiedzy

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór na kolejne zamknięte warsztaty skierowane wyłącznie do absolwentów i dla uczestników bieżącej edycji Innovation Coach pn. "Model biznesowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej opartej na wiedzy", który poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 15 lutego w godz. 10.00-13.00 w formule on-line i będzie miało interaktywny charakter. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli szansę włączenia kamer/ mikrofonu i brania czynnego udziału w szkoleniu. Wydarzenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Agenda:

1. KAPITAŁ INTELEKTUALNY W ORGANIZACJI. Kapitał finansowy vs kapitał intelektualny. W jaki sposób integrować strategię wykorzystania IP z modelem biznesowym firmy. Jak chronić kapitał intelektualny.

2. TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA. Innowacyjność w ujęciu rynkowym. Transfer wiedzy przez start-up, spin-off, spin-out. Komercjalizacja z wykorzystaniem modelu biznesowego .

3. WSTĘP DO MODELU BIZNESOWEGO. Strategia biznesowa i biznes plan vs model biznesowy. Istota modelu biznesowego i jego rola w firmie. Model biznesowy, a przewaga konkurencyjna.

4. SCHEMAT MODELU BIZNESOWEGO W OPARCIU O BUSINESS MODEL CANVAS. Elementy BMC z uwzględnieniem zasad stosowania w praktyce rynkowej. Przykład zmiany modelu działalności w związku z pandemią.

5. PLANOWANIE Z WYKORZYSTANIEM MODELI BIZNESOWYCH. Ścieżka planowania projektu z uwzględnieniem BMC, LC.

6. Q&A

W trakcie praktyczne przykłady i interakcje.

Nabór potrwa do 14 lutego do godz. 16.00 lub do wyczerpania miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Bio prelegentki:

IZABELA PALUCH - Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. / Specjalista ds. transferu technologii

Posiada ponad 25-letnie praktyczne doświadczenie w działalności biznesowej, budowaniu sieci sprzedaży eksportowej oraz kierowaniu projektami inwestycyjnymi - pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach międzynarodowych o profilu produkcyjno-handlowym.

Ekspert w zakresie planowania strategicznego, marketingu i zarządzania, specjalizuje się w zarządzaniu własnością intelektualną, transferze technologii, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, finansowaniu innowacji, zakładaniu spółek typu spin-off i spin-out. Od 2011 roku zawodowo związana z Politechniką Krakowską i Centrum Transferu Technologii PK. Od 2014 r. jest prezesem spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o. W latach 2013-2017 była kierownikiem projektu NCBiR „SPIN-TECH” dotyczącego komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. W latach 2017-2021 brała udział w realizacji projektów MNiSW w ramach programów „Inkubator Innowacyjności” dotyczących komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. W okresie 2016-2021 uczestniczyła w realizacji ponad 10 projektów dla partnerów gospodarczych, współfinansowanych w ramach bonów na innowacje. W latach 2016-2017 doradca w dziedzinie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz przygotowania modelu biznesowego wdrażania innowacyjnych produktów i usług dla 3 MŚP będących beneficjentami projektu CYBERSEC in MAŁOPOLSKA. W latach 2017-2019, jako Ekspert w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dokonała ewaluacji ponad 20 projektów realizowanych przez MŚP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Praktyk w stosowaniu design thinking, business model canvas, lean canvas.

Doradca, mentor, szkoleniowiec w projektach naukowych i biznesowych – wybrane programy „Lean In STEM”, „Girls Go Start Up Academy”, “Shesnnovation Academy”,  „Smogathon”, „Cybersec Accelerator”, „PAMI Polsko-Amerykański-Most Innowacji”, „Design Thinking Week”, “Innovation Coach”,  „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS”. Pomysłodawca i realizator inicjatyw „CASELAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, „Dzień Wynalazków na PK”, „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”. Ponadto, aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej South Poland Cleantech Cluster, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, współzałożycielka Stowarzyszenia BeneTibi, współzałożycielka Porozumienia Spółek Celowych zrzeszającego spółki celowe polskich uczelni wyższych.

 

Wróć na początek