24-02-2022

Trendy technologiczne w 2022 roku

Jakie będą trendy technologiczne w 2022 roku? W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Trendy technologiczne w 2022 roku”, która odbędzie się 24 lutego 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Agenda:

10.00-10.10  Otwarcie wydarzenia  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

10.10-10.30  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji  – Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE

10.30-11.15  Success Stories Innovation Coach  – panel dyskusyjny, uczestnicy Innovation Coach, Aleksandra Kapłon, Centrum Projektów Badawczych UE

11.15-12.00  Trendy technologiczne w 2022 roku – dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

12.00-12.15 Przerwa

12.15-13.00  Instrument Step i aktualna oferta POIR oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji – Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

13.00-13.45  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

13.45-14.00  Sesja Q&A i zakończenie spotkania

Nabór uczestników potrwa do środy, 23 lutego do godz. 16.00.

 

Innovation Coach to kompleksowa bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Bio ekspertek:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Anna Sęk - entuzjastka innowacji, wierzy, że współpraca nauki i biznesu jest szansa na rozwój gospodarek i społeczeństw. Od lat zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. W projekcie Innovation Coach koordynuje pracę Zespołu i czuwa nad jej jakością. Wcześniej zawodowo w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym.

dr Bianka Siwińska - Prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Twórczyni akcji "Dziewczyny na politechniki!" i największej konferencji technologicznej dla kobiet w Europie "Perspektywy Women in Tech Summit". Lauretka tytułów: Bizneswomen Roku, Kobieta Mazowsza, Digital Shaper, Kobieta Śmiała "Wysokich Obcasów". Jedna ze 100 osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce wg Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

 

Wróć na początek