15-12-2021

V Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” [15 grudnia br. 10:00 - 15:30]

Tegoroczna edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” dedykowana będzie przedstawieniu możliwości, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami dzięki nowej perspektywie finansowej.Gra warta jest świeczki, ponieważ dotyczy oferty z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro, Programu Ramowego Horyzont Europa - niemal 95 miliardów euro oraz funduszy regionalnych na lata 2021-2027.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. Istotną częścią wydarzenia będzie pokazanie korzyści płynących z systemu wsparcia oferowanego przez STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt oraz Innovation Coach. Dzięki temu pokażemy, jak zacząć i jakie niesie to ze sobą korzyści.

Konferencja skierowana jest do polskich firm, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji, jak również realizujących projekty B+R+I. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wystąpiono o patronat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ofertę partnerstwa w wydarzeniu skierowano m.in.: do Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Krajowej Izby Gospodarczej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Sieci Enterprise Europe Network, Stowarzyszenia Klastry Polskie, Konfederacji Lewiatan.

 
15 grudnia 2021 r. wydarzenie online
 

Nabór potrwa do 14 grudnia br. do godziny 15.00. Obowiązuje rejestracja.

 
 
Sesja otwierająca

10.00 – 10.05

Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Dyrektor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10.05 – 10.25

Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 szansą dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw – Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (TBC)

10.25 – 10:45

Wsparcie Innowacji na Mazowszu 2021 – 2027 – Adam Struzik, Marszałek woj. Mazowieckiego / Aleksandra Szwed, Z-ca Dyrektora, Mazowiecki Urząd Marszałkowski (TBC)

10:45 – 11:00

Horizon Europe for innovative companies – Peter Droell, Director for Prosperity, DG R&I, European Commission (wystąpienie w języku angielskim)

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

Polskie historie sukcesu

11:15  - 12:15

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R, aby rozwijać innowacje i pozyskiwać na nie środki europejskie?

  • PR Horyzont 2020 (EIC Accelerator)
  • PO POIR
  • RPO woj. mazowieckiego
  • Sesja pytań i odpowiedzi

12:15 – 12:45

Przerwa lunchowa

Innowacje dla początkujących - o czym warto wiedzieć?
Część 1: Instrumenty wspierające STEP i Innovation Coach 

12:45 – 13:15

Instrument STEP – wsparcie firm w uczestnictwie w Programie Operacyjnym Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - Patrycja Zeszutek – Z-ca Dyrektora, Departament Programów Wsparcia Innowacji  i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

13:15 – 13:30

Innovation Coach – postaw pierwsze kroki w świecie innowacji – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, CPB UE

13:30 – 13:50

Coaching innowacji w praktyce – efekty współpracy coacha z firmą

ekspert oraz laureat projektu Innovation Coach

13:50 – 14.00

Sesja pytań i odpowiedzi

14:00 – 14.15

Przerwa kawowa

Innowacje dla początkujących - o czym warto wiedzieć?
Część 2: O czym należy pamiętać: ulgi podatkowe, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie

14.15 – 14.35

Ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność innowacyjną –  Marcin Sowa – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (TBC)

14:35 – 14:55

Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej – o czym należy pamiętać? – Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP

14:55 – 15:15

Zasoby i zarządzanie innowacjami – Ewa Zawadzka, Członek Zarządu, Stowarzyszenie IPMA Polska

Sesja podsumowująca

15:15 – 15:30

Zakończenie i podsumowanie V Konferencji “Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle”?

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach projektu Sieci Innovation Coach jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (adres: ul. Pawińskiego 5B 14, 02-106 Warszawa, director@ippt.pan.pl, +48 22 826 12 81). Dane z formularza będą przetwarzane w celu przygotowania oraz przeprowadzenia V Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostęp do danych mogą posiadać w niezbędnym zakresie podmioty wspierające Instytut w prowadzonej działalności (m.in. dostawcy usług, partnerzy wydarzenia etc.). Więcej informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych i przysługujących uprawnieniach znajdą Państwo w zakładce Polityki prywatności  lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl.
 Link do https://www.innovationcoach.pl/uploaded_files/1617918398_ic-polityka-prywatnosci.pdf

Galeria

Wróć na początek