16-11-2021

Jak dobrze zabezpieczyć prawa do ,,pomysłu" na innowacje? Własność intelektualna w działalności badawczo-wdrożeniowej, kwestie patentowe [wtorek, 16 listopada br. w godz.10.00-13.00]

Jest nam miło poinformować, że rozpoczął się nabór na bezpłatne warsztaty pn. ,,Jak dobrze zabezpieczyć prawa do ,,pomysłu" na innowacje?  Własność intelektualna w działalności badawczo-wdrożeniowej, kwestie patentowe", które odbędą się we wtorek, 16 listopada br. w godz. 10.00-13.00 w formule on-line. Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest skierowane wyłącznie do absolwentów oraz uczestników bieżącej edycji projektu Innovation Coach. Spotkanie poprowadzi Marek Salamonowicz - doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny. Uczestnicy będą mieli szansę włączenia mikrofonów i kamer oraz aktywnego udziału w wydarzeniu. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja oraz kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatu:

  1. Prezentacja poszczególnych form ochrony własności intelektualnej na przykładach i poszczególnych branżach.
  2. Wybór formy i strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Patentować, czy utrzymywać w tajemnicy. Strategie patentowania. Czy rejestrować swoje wzornictwo (design), czy MŚP powinni chronić swoje znaki towarowe.
  3. Uzyskanie i utrzymanie ochrony własności intelektualnej: relacje z kooperantami, pracownikami i innymi osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, konkurentami.
  4. Ochrona poufności danych w negocjacjach handlowych.
  5. Jak wykorzystywać własność intelektualną w działalności gospodarczej? Czy to ma sens dla MŚP.
  6. Gdy dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej – sposoby postępowania.

Nabór potrwa do poniedziałku, 15 listopada br. do godz. 16.00. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia rejestracji wcześniej, jeśli liczba dostępnych miejc zostanie wyczerpana.

 

Bio eksperta:

Marek Salamonowicz - doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny

Informacja ogólna: zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Prowadzi badania związane z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań i prawem konkurencji. Zajmuje się w szczególności problematyką prawną transferu technologii, umów z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, dostępem do danych badawczych, czy ochroną zewnętrznej postaci produktu.

Przebieg kariery naukowej: mgr 2004; dr 2009; dr hab. 2019. Zajmowane stanowiska/funkcje: 2004-2009 asystent;  od 2009 adiunkt; od 2021 r. Przewodniczący Zespołu ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w UW-M, członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Prawne od 2019 r.; członek Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii UW-M od 2009, członek Komisji Własności Intelektualnej UW-M od 2012.

Wskaźniki nauko-metryczne: Liczba publikacji naukowych ogółem: ok. 64,  Indeks Hirscha według bazy Publish or Perish: 2,0. Liczba wypromowanych magistrów 45, licencjatów 78, recenzje projektów badawczych 2, recenzje artykułów naukowych dla czasopism 8. Projekty badawcze: Łącznie 4 projekty badawcze; w tym 1 jako kierownik).

Staże i wizyty studyjne: Liczne wyjazdy o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do wielu państw UE (np. Austria, Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja). Absolwent Programu TOP 500 Innovators: Science - Management - Commercialization (Stanford University 2012 USA).

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej pt. “Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych” (2010), Nagroda w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości za pracę pt. „Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe” (2020). Nagrody JM Rektora UWM w Olsztynie, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej: (2010) i organizacyjnej (2019).

Inne aktywności: Członek: ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, (od 2014); Członek: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property oraz Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, okres członkostwa, (od 2014) Standing Comittee for Development and Intellectual Property; Członek: Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, (od 2012); Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, (od 2011), Non-Governmental Advisor w ramach International Competition Network, (od 2012).

Wróć na początek