03-11-2021

Rejestracja zamknięta - Finansowanie rozwoju firmy opartego na innowacjach [środa, 3 listopada godz. 10.00-13.00]

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór na kolejne bezpłatne wydarzenie skierowane wyłącznie do absolwentów i uczestników bieżącej edycji Innovation Coach. Już w przyszą środę 3 listopada w godz. 10.00-13.00 zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie pn. " Finansowanie rozwoju firmy opartego na innowacjach", które poprowadzi Krzysztof Oleksy, specjalista INTECH PK Sp. z o.o. - spółki celowej Politechniki Krakowskiej. Warsztat odbędzie się w formule on-line, uczestnicy będą mieli szansę na włączenie mikrofonów i kamer oraz dołączenie do dyskusji, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

AGENDA:

- Źródła finansowania projektów innowacyjnych;

- Zasady współpracy z podmiotami finansującymi projekty oraz pozyskiwania inwestorów;

- Przegląd programów dofinansowania B+R dla przedsiębiorców;

- Korzyści ze współpracy z uczelniami wyższymi;

- Projekcja finansowa projektów innowacyjnych.

 

Bio eksperta:

Specjalista ds. transferu technologii w INTECH PK sp. z.o.o.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Stanford University, USA, zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia oraz licznych szkoleń krajowych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych.

Od 2002 roku związany z Politechniką Krakowską jako specjalista ds. współpracy z przemysłem. Początkowo jako konsultant odpowiedzialny za realizację projektów związanych z transferem technologii, a od 2007 r. zaangażowany w komercjalizację wiedzy wypracowanej na uczelni. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji oraz doradztwem dla studentów, doktorantów i kadry naukowej uczelni wyższych.

W latach 2012-2013 koordynował na Politechnice Krakowskiej realizację prac badawczo-rozwojowych dot. rozwiązań z obszaru zarządzania danymi kontekstowymi na rzecz Orange Labs Polska.

W latach 2013-2017 był członkiem zespołu realizującego projekt NCBiR „SPIN-TECH” dotyczący komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej. W latach 2017-2021 koordynował w części realizowanej przez INTECH PK projekty w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” dotyczącego komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej oraz odpowiadał za realizację 15 projektów badawczo-rozwojowych. 

W latach 2016-2017 doradca w dziedzinie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz przygotowania modelu biznesowego wdrażania innowacyjnych produktów i usług dla 2 MŚP będących beneficjentami projektu CYBERSEC in MAŁOPOLSKA.

Odpowiedzielny za ewaluację rynkową technologii i zarządzanie innowacjami, zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i zarządzanie własnością intelektualną uczelni, odpowiada za rozwój procesów biznesowych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R. W celu realizacji prac badawczo-rozwojowych INTECH PK prowadzi stała współpracę ze specjalistami z dziedzin będących przedmiotem projektu.

Współtwórca i animator cyklu warsztatów z zakresu zastosowania metodyk design thinking i business model canvas w przekształcaniu pomysłów naukowych, biznesowych i społecznych w prototypy rozwiązań rynkowych pod nazwą "CASELAB - Laboratorium Dobrych Praktyk".

Współorganizator krakowskiej odsłony DTWeek, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji, Dnia Wynalazków na PK oraz programu mentorskiego na PK „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”.

Współprzewodniczący Porozumienia Spółek Celowych zrzeszającego spółki celowe polskich uczelni wyższych. Członek "Stowarzyszenia TOP 500 Innovators" – platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce.

Wróć na początek