27-04-2021

3. warsztaty IPMA "Design thinking i metody kratywne"

Zapraszamy na 3. warsztaty IPMA "Design thinking i metody kreatywne", które odbędą się w najbliższy wtorek, 27 kwietnia b.r. w godz. 10.00-13.00 w formule on-line. Wydarzenie ma charakter zamknięty i skierowane jest wyłącznie do obecnych uczestników i absolwentów I edycji Innovation Coach. Szkolenie poprowadzi ekspertka IPMA Polska Agata Wojciechowska, ekspertka IPMA Polska. Cykl 5 warsztatów został stworzony z myślą o podnoszeniu kompetencji uczestników projektu z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu B+R, przy równoczesnym zapoznaniu się z  narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w firmie. IPMA Polska należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA).

Agenda:

1. Historia Design Thinking

2. Kreatywność w ludziach – case

3. Innowacja – definicja, cechy, przykłady

4. Design Thinking – co to, po co i jak korzystać?

5. Formułowanie wyzwań/problemów użytkownika

6. Proces Design Thinking

7. Metody kreatywne

8. Design Thinking w zarządzaniu, jego korzyści i przykłady

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 26 kwietnia b.r. do godziny 16.00. Zapraszamy do udziału!

Bio ekspertki:

Agata Wojciechowska - analityk biznesowy w dziale programistycznym w firmie Sagitum S.A., gdzie zajmuje się weryfikowaniem zasadności biznesowej projektów oraz koordynuje pracę programistów. Pracuje również jako Asystent na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, gdzie uczy przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych wspomagających koordynację projektów przez Project Managera. Dodatkowo jest członkiem Zespołu ds. komunikacji Wydziału Zarządzania, gdzie pomaga dbać o wizerunek i marketing Wydziału. Swoją karierę zaczęła w dziale wdrażania strategii, a następnie jako asystentka w dziale projektów, wspierała koordynację eventów i stworzyła harmonogram prac dla corocznego kongresu w firmie Exacto Sp. z o. o. Pracowała również jako specjalistka ds. doradców MŚP i koordynator portfela projektów w Stowarzyszeniu B-4. Zdobyła certyfikat z zarządzania projektami – IPMA na poziomie D oraz ukończyła kurs z kreatywnego myślenia. Ponadto jest organizatorką wielu szkoleń z metody Design Thinking we współpracy z Google oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Pracowała jako Animator ProtoLab w Podkarpackiem Centrum Innowacji, odpowiadając za koordynację i wsparcie rozwoju start-up’ów studenckich. Jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła kierunek Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektami. Jej praca magisterska „Wykorzystanie zarządzania projektami w tworzeniu i rozwoju start-upu” stała się kanwą do stworzenia nowego systemu tworzenia i zarządzania start-up’em. Za swoje osiągnięcia i wyniki naukowe jak też za działalność na rzecz rozwoju uczelni, w 2019 r. została odznaczona nagrodą Primus Inter Pares.

Wróć na początek