13-04-2021

2. warsztaty IPMA "Lean (start-up) i narzędzia do zarządzania projektami"

Informujemy, że ruszył nabór na 2. warsztaty IPMA " Lean (start-up) i narzędzia do zarządzania projektami", które odbędą się we wtorek, 13 kwietnia b.r. w godz. 10.00-13.00 w formule on-line. Spotkanie  skierowane jest do uczestników projektu Innovation Coach i ma charakter zamknięty. Szkolenie poprowadzi Agata Wojciechowska, ekspertka IPMA Polska. Celem cyklu warsztatów jest wprowadzenie uczestników do wybranych zagadnień związanych z obszarem zarządzania projektami, zwłaszcza projektami B+R, przy równoczesnym zapoznaniu się z  narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w firmie. IPMA Polska należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA).

Agenda:

·       Lean production i lean management - historia powstania

·       Wykorzystanie "szczupłego zarządzania" w wybranych branżach

·       Lean management - korzyści i zagrożenia

·       Lean Start-up - historia, założenia i fundamenty metodyki.

·       Karta projektu - uzasadnienie biznesowe i cel jej powstania

·       Analiza interesariuszy - interesariusz, rodzaje, macierz wpływu i strategie zarządzania interesariuszami.

·       Analiza ryzyka - określenie rodzajów ryzyka w modelu fazowym projektu, zarządzanie ryzykiem.

·       Przedstawienie narzędzi do zarządzania projektem - Trello, MSProject

·       Zintegrowany model kaskadowo-zwinny - niezbędne fazy, dokumenty i narzędzia.

Nabór potrwa do poniedziałku, 12 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00. Zapraszamy do udziału!

Bio ekspertki:

Agata Wojciechowska - analityk biznesowy w dziale programistycznym w firmie Sagitum S.A., gdzie zajmuje się weryfikowaniem zasadności biznesowej projektów oraz koordynuje pracę programistów. Pracuje również jako Asystent na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, gdzie uczy przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych wspomagających koordynację projektów przez Project Managera. Dodatkowo jest członkiem Zespołu ds. komunikacji Wydziału Zarządzania, gdzie pomaga dbać o wizerunek i marketing Wydziału. Swoją karierę zaczęła w dziale wdrażania strategii, a następnie jako asystentka w dziale projektów, wspierała koordynację eventów i stworzyła harmonogram prac dla corocznego kongresu w firmie Exacto Sp. z o. o. Pracowała również jako specjalistka ds. doradców MŚP i koordynator portfela projektów w Stowarzyszeniu B-4. Zdobyła certyfikat z zarządzania projektami – IPMA na poziomie D oraz ukończyła kurs z kreatywnego myślenia. Ponadto jest organizatorką wielu szkoleń z metody Design Thinking we współpracy z Google oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Pracowała jako Animator ProtoLab w Podkarpackiem Centrum Innowacji, odpowiadając za koordynację i wsparcie rozwoju start-up’ów studenckich. Jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła kierunek Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektami. Jej praca magisterska „Wykorzystanie zarządzania projektami w tworzeniu i rozwoju start-upu” stała się kanwą do stworzenia nowego systemu tworzenia i zarządzania start-up’em. Za swoje osiągnięcia i wyniki naukowe jak też za działalność na rzecz rozwoju uczelni, w 2019 r. została odznaczona nagrodą Primus Inter Pares.

Wróć na początek