18-03-2021

Dzień Informacyjny Innovation Coach [18 marca 2021 godz. 10:00-14:30]

Z radością informujemy, że rozpoczął się nabór na pierwszy w tym roku Dzień Informacyjny Innovation Coach, który odbędzie się w czwartek, 18 marca 2021 w godz. 10:00-14:30 w formule on-line. Jest nam tym bardziej miło, że w spotkaniu weźmie udział Pani Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która zaprezentuje aktualną ofertę POIR. Część informacyjna obejmie także założenia II edycji projektu Innovation Coach oraz ramowy harmonogram zaplanowanych wydarzeń. W części praktycznej uczestnicy będą mieli szansę na podniesienie kompetencji z zakresu zasad wsparcia ze środków publicznych na przykładzie programu „Szybka Ścieżka” - warsztat poprowadzi Pani Anna Zaleska, wieloletnia ekspertka projektu Innovation Coach.

Agenda Dnia Informacyjnego:

10:00-10:15       Otwarcie wydarzenia – Pani Patrycja Zeszutek (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), przedstawicielka Innovation Coach (Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej przy IPPT PAN)

10:15-11:15        Prezentacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat instrumentu STEP i aktualnej oferty POIR – Pani Patrycja Zeszutek

11:15-11:45        Prezentacja Innovation Coach: założenia II edycji, harmonogram wydarzeń i spot promocyjny - przedstawicielka CPB UE przy IPPT PAN

11:45-12:00        Przerwa

12:00-14:00        Otwarte warsztaty Innovation Coach Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków publicznych na przykładzie ,,Szybkiej Ścieżki” – Pani Anna Zaleska

14:00-14:30        Sesja Q&A

14:30                  Zakończenie spotkania

Program warsztatów:

Projekty badawczo-rozwojowe – zasady wsparcia ze środków publicznych na przykładzie programu „Szybka Ścieżka” - case study

Podstawowe wymogi:

  • Rodzaje prac B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe)
  • Innowacja produktowa a procesowa
  • Formy wdrożenia wyników prac B+R (sprzedaż, licencja, wdrożenie we własnej działalności)
  • Intensywność wsparcia
  • Rodzaje kosztów kwalifikowanych
  • Jak realizować projekt? W konsorcjum czy samodzielnie?

Wydarzenie ma charakter otwarty. Nabór zgłoszeń potrwa do środy 17 marca do godz. 16.00.

Bio ekspertek:

Pani Patrycja Zeszutek jest ekonomistką z wykształcenia. W administracji publicznej pracuje od 2001r. Od 2005 r.  jej praca zawodowa  związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Obecnie pełni funkcję  Zastępcy Dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując m.in udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój,  tym na tworzenie i rozbudowę centów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.

Pani Anna Zaleska – doradca, rzecznik patentowy, coach innowacji w programie Innovation Coach. Specjalizuje się w projektach doradczych związanych z wdrażaniem innowacji, badaniami i rozwojem oraz pozyskiwaniem zachęt finansowych (grantów, zwolnień z CIT, ulg podatkowych, IP Box). Od 2007 r. w Zespole Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami grupy doradczej CRIDO, aktualnie jako Senior Manager. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej, a także Szkoły Nowych Technologii IP Centrum. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu programów pomocowych, zachęt podatkowych. Wspiera przedsiębiorców w rozwoju działalności innowacyjnej (zarówno startupy, MŚP, jak i duże firmy).

Wróć na początek