30-10-2019

Dzień Informacyjny Projektu Innovation Coach

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I", który odbędzie się 30 października 2019 r. w Warszawie.

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Druga ścieżka polega następnie na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.

W ramach Dnia Informacyjnego uczestnicy zapoznają się również z ofertą finansowania skierowanego do przedsiębiorców, dostępnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jak również Horyzont2020.

Uczestnicy będą mogli również poznać przedsiębiorców, którzy skorzystali już z funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

Wróć na początek