27-05-2020

Warsztaty Innovation Coach: Własność intelektualna w działalności badawczo-wdrożeniowej (definicja, ochrona know-how, wynalazków) [27.05, godz.10:00-13:00]

Zapraszamy przedsiębiorców na wirtualny warsztat „Własność intelektualna w działalności badawczo-wdrożeniowej (definicja, ochrona know-how, wynalazków)”, który odbędzie się 27 maja 2020 r, w godzinach 10:00-13:00. Wydarzenie skierowanie jest do przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do usługi coachingu innowacji bądź przekonsultowane przez naszych ekspertów w ramach projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”.

Szkolenie w praktyczny sposób przedstawi poszczególne narzędzia ochrony własności intelektualnej (WI). Uczestnicy dowiedzą się kiedy warto stosować poszczególne z nich np. kiedy nowe rozwiązania zgłaszać do opatentowania, a kiedy lepiej traktować je jako poufne know-how. Szkolenie podkreśla walory własności intelektualnej jako narzędzia do generowania przychodów dla firmy.

Wiedza dotycząca WI jest niezbędna na każdym etapie rozwoju firmy. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu WI firma może uzyskać monopol na rozwiązania techniczne, może korzystać z wypracowanej przez siebie marki (znak towarowy), ochroni się przed kopiowaniem swoich tekstów/grafiki (prawo autorskie), czy zabezpieczy przed wyciekiem stosowanych w firmie technik (know-how). Bez znajomości zasad w tym zakresie firma naraża się na duże straty m.in. z powodu naruszenia czyichś prawa lub niewłaściwie zawartych umów. Firmy znajdujące się na początku działalności badawczo-rozwojowej muszą szczególnie dbać o odpowiednią ochronę swojej własności intelektualnej – gdyż jest to podstawowe narzędzie obrony przewag konkurencyjnych.

Trenerzy:

  • Jan Chełkowski, Konsultant ds. Transferu Technologii, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  • Krzysztof Nowaczyk, Starszy konsultant ds. Transferu Technologii, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Program wydarzenia

10:00-10:05

Powitanie

10:05-10:30

Definicja i zakres pojęcia własność intelektualna.

10:30-11:30

Narzędzia ochrony własności intelektualnej:

  • know-how: umowy o poufności, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • ochrona nazwy firmy: kodeks cywilny, znaki towarowe;
  • prawo własności przemysłowej: patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa i obowiązki twórców i uprawnionych;
  • - prawo autorskie: utwór, prawa majątkowe, prawa osobiste.

Ćwiczenie dotyczące know-how

11:30-12:15

Procedura patentowa:

  • warunki patentowalności;
  • prawa wynikające ze zgłoszenia patentu i jego udzielenia;
  • etapy czas trwania i koszty procedury patentowej: polskiej, europejskiej i światowej.

Ćwiczenie dotyczące procedury patentowej

Praca z bazami patentowymi

12:15-12:45

Warunki i rodzaje umów licencyjnych.

12:45-13:00

Sesja Q&A

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

W warsztacie może brać udział kilku przedstawicieli firmy.

 

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek