21-03-2024

Innovation Coach w Regionach: Wielkopolska

Data: 21.03.2024
Godzina: 10:00 – 13:00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr I (parter)
Jak zaprojektować pomysł na innowację? Czym i dla kogo jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki? Jaka jest oferta dotacji dla przedsiębiorców z Wielkopolski?
Między innymi na te pytania odpowiemy podczas pierwszego w tym roku spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców: Innovation Coach w Poznaniu.
Podczas wydarzenia przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi możliwości dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Zaprezentujemy ofertę i zasady usługi doradczej Innovation Coach skierowanej do firm, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną i sfinansować ją ze środków unijnych. Ekspertka branżowa doradzająca przedsiębiorcom omówi praktyczny przebieg coachingu innowacji, a jedna z absolwentek projektu zaprezentuje jego efekty w swojej działalności. Prelegent z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu zapozna uczestników z ofertą dedykowaną wielkopolskim przedsiębiorcom.
Zapraszamy do Poznania.
Agenda wydarzenia

09:30-10:00

Rejestracja/ kawa powitalna

10:00-10:05

Otwarcie spotkania

10:05-10:30

Oferta Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki dla przedsiębiorstw - Aneta Szczepkowska, Naczelnik Wydziału Projektów Własnych, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:30-11:00

Oferta i zasady usługi Innovation CoachAnna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

11:00-11:30

Coaching innowacji w praktyce – dr hab. Barbara Stachowiak, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Coach Innowacji

11:30-11:50

Efekty coachingu innowacji dla przedsiębiorcówMarta Nowakowska, absolwentka Innovation Coach

11:50-12:10

Oferta PIFE PoznańBartosz Nochowicz, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

12:10-13.00

Konsultacje dla przedsiębiorców / light lunch

13:00

Zakończenie spotkania

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach kwalifikujących do projektu.
Zaprojektuj swoją pierwszą innowację z Innovation Coach.
Prelegenci
Aneta Szczepkowska - Naczelnik w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pracuje w administracji publicznej od 2007 r. Od początku zawodowo związana z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję Naczelnika w Wydziale Projektów Własnych w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zajmując się m.in. zadaniami związanymi z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w tym projektem Innovation Coach i STEP. Ponadto odpowiedzialna jest za realizację projektów własnych Instytucji skierowanych do przedsiębiorców, np. Innopoint.

Anna Sęk - Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 roku rozwija kolejne edycje projektu Innovation Coach czuwając nad jego jakością i odpowiadając za budowanie i podnoszenie kompetencji Zespołu.Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
Dr hab. Barbara Stachowiak - Od 2001 roku jest zatrudniona w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Coach Innowacji w projekcie ,,Innovation Coach". Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje technologię żywności i żywienia, a w szczególności biotechnologię, mikrobiologię żywności, żywność funkcjonalną. Jest autorem ponad 100 prac, w tym orginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, podręcznikach akademickich, materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych, autorką ekspertyz, raportów z grantów oraz projektów krajowych.
Marta Nowakowska - Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Finanse Międzynarodowe. Od 2006 roku związana zawodowo z sektorem finansowym. Od 2020 roku z branżą energetyczną - odnawialne źródła energii. Od 2021 przedsiębiorca właściciel firmy Sale&Consaliting zajmującej się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i kapitałem ludzkim, a także marketingiem. Obecnie realizuję projekt edukacji ekologicznej dla dzieci rozwijając własną markę Sun Academy.
Bartosz Nochowicz - ukończył studia ekonomiczne. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i koordynacją projektów społecznych. Od 2015 roku pracuje na stanowisku konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu. Jako specjalista ds. Funduszy Europejskich zorganizował i przeprowadził liczne spotkania informacyjne i webinary. Jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach, udzielając informacji o możliwych źródłach dofinansowania. Aktywnie zaangażowany we wdrażanie instrumentu STEP oraz lider usługi Innopoint.
   
Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Za jego wdrażanie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).
Innovation Coach to bezpłatna usługa doradcza dla przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów na realizację innowacyjnych projektów, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

  • Rejestrując się na wydarzenie wyrażam zgodę na kontakt mailowy i/lub telefoniczny ze strony eksperta na wskazane dane kontaktowe w celu przedstawienia możliwości bezpłatnego uczestnictwa w projekcie Innovation Coach.

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek