14-12-2023

VII Konferencja B+R: "Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – VII edycję Konferencji Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle? Jest to spotkanie dedykowane polskim przedsiębiorstwom, które dzięki wsparciu ze środków unijnych i krajowych chcą wstąpić na ścieżkę innowacji, a także tych które już teraz aktywnie realizują projekty B+R+I. Wydarzenie jest również adresowane do przedstawicielek i przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy chcą współpracować z przedsiębiorstwami nad rozwojem innowacji.
Uczestniczki i uczestnicy Konferencji dowiedzą się również jak aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz programu Horyzont Europa otwiera przed przedsiębiorstwami i instytucjami szereg unikalnych możliwości i korzyści. Wspierane w ten sposób projekty mogą nie tylko znacznie zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność, ale również przyspieszyć rozwój gospodarczy.
Data: 14.12.2023
Miejsce: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa
Wydarzenie realizowane jest w trybie hybrydowym. Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Dlaczego warto wziąć udział w VII edycji Konferencji B+R:
  1. Eksperckie prelekcje: Konferencja będzie gościć wiodące ekspertki i ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli nauki, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat efektywnego tworzenia strategii B+R w polskim kontekście przemysłowym.
  2. Studia przypadku: Praktyczne przykłady firm, które odniosły sukces w implementacji strategii B+R, dostarczą Państwu inspiracji i konkretnych pomysłów na rozwój własnych projektów.
  3. Networking i wymiana doświadczeń: Spotkanie z przedsiębiorcami, naukowcami i ekspertami ds. innowacji stworzy doskonałe warunki do nawiązywania nowych relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.
  4. Stoiska konsultacyjne: Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, projektu Innovation Coach oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna i zdobyć praktyczną wiedzę na temat oferowanych form wsparcia dla firm, które są niezbędne do efektywnego tworzenia strategii B+R.
  5. Innowacyjne rozwiązania: Konferencja to również platforma prezentująca nowoczesne narzędzia, technologie i rozwiązania wspierające rozwój innowacyjnych projektów.
VII edycja Konferencji B+R skierowana jest do:
  • przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem poprzez projekty B+R+I,
  • osób reprezentujących środowisko naukowe i ekosystem innowacji gotowych do współpracy z firmami,
  • specjalistek i specjalistów ds. innowacji, zarządzania projektami oraz badaniami i rozwojem.
Zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które może znacząco wpłynąć na rozwój Państwa firmy i przyczynić się do budowania innowacyjnej przyszłości polskiego przemysłu.
Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.  
Aby uzyskać więcej informacji oraz dokonać rejestracji, prosimy odwiedzić stronę Konferencji:
https://konferencja2023.strategiebplusr.pl/
Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia już 14 grudnia!

Prelegenci
Małgorzata Szczepańska - Posiada ponad 10-letnie doświadczanie we wdrażaniu środków europejskich w Polsce, pomocy publicznej oraz wsparciu dla przedsiębiorców. Obecnie kieruje Departamentem odpowiedzialnym za Program Inteligentny Rozwój oraz za przygotowanie i realizację Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.  Zakładany budżet Programu      to 36 mld zł. Oba Programy są finansowane ze środków UE. W latach 2016-2017 w Ministerstwie Rozwoju kierowała Departamentem odpowiedzialnym za politykę innowacyjności i przedsiębiorczości. W latach 2009 -2015 w Ministerstwie Gospodarki odpowiadała za Program Innowacyjna Gospodarka.
Patrycja Zeszutek - Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, studia podyplomowe z Integracji Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie oraz Zarządzanie projektami współfinasowanymi z funduszy europejskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego. W administracji publicznej pracuje od 2001 roku.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Od 2005 roku zawodowo związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest współtwórcą i koordynatorem instrumentów: STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, Innovation Coach  oraz kompleksowej usługi informacyjnej w zakresie oferty Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Innopoint.
Prof. Tadeusz Burczyński - Profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu, członek zwyczajny Polskiej Akademii Nauk (PAN), członek zwyczajny Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki. Głównym obszarem jego działalności są inter- i multidyscyplinarne badania naukowe z zakresu informatyki i nauk obliczeniowych,  w szczególności inteligencji obliczeniowej, mechaniki obliczeniowej i materiałoznawstwa obliczeniowego. Stworzył szkołę naukową rozwoju i zastosowania metody elementów brzegowych do analizy wrażliwości, optymalizacji, stochastycznych i rozmytych problemów brzegowo-wartościowych. Jego oryginalne prace naukowe w tej dziedzinie były jednymi z pierwszych na świecie. Zajmował się zastosowaniem inteligentnych systemów obliczeniowych opartych na algorytmach ewolucyjnych, sztucznych sieciach neuronowych, sztucznych systemach immunologicznych, algorytmach rojowych i zbiorach rozmytych w globalnej optymalizacji skalarnej i wektorowej oraz identyfikacji konstrukcji (T. Burczyński et al, Intelligent Computing in Optimal Design, Springer 2020). Był również współautorem oryginalnej koncepcji zastosowania sztucznych systemów immunologicznych do klasyfikacji i klasteryzacji danych, analizy wielowymiarowych danych biologicznych oraz sprzężenia sztucznych systemów immunologicznych z teorią gier. Modelowanie rozmyte i prognozowanie modeli finansowych szeregów czasowych dla danych o wysokiej częstotliwości przy użyciu uporządkowanych liczb rozmytych jest również przedmiotem jego zainteresowań naukowych.
Prof. Ryszard Pregiel - Elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki. W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki      Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A.  Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych    i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród,      w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.
Zygmunt Krasiński -  Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stypendysta rządu japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Od wielu lat związany z sektorem bankowym. Kierownik Centrum Programów Badawczych UE w IPPT PAN; posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi. Dr Krasiński ukończył International Project Management Association (IPMA Polska) i posiada duże doświadczenie w zarządzaniu złożonymi, wielostronnymi międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi. Był odpowiedzialny za zarządzanie portfelem ponad 140 projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Głównym obszarem jego działalności  jest rozwój przełomowych technologii oraz współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań i innowacji. Jako Dyrektor Polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont 2020 (2014-2020) był aktywnie zaangażowany w integrację sektora B+R+I w celu zwiększenia udziału Polski w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert w kilku grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz innych organach międzynarodowych,  reprezentując stanowisko Polski. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w zakresie zarządzania badaniami i rozwojem.    Współzałożyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komisji Certyfikacyjnej IPMA Polska. Wieloletni członek Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Badań Naukowych (EARMA strategy senior expert).
Grzegorz Ambroziewicz - Studiował zarządzanie, ekonomię i transport w Szkole Głównej Handlowej, Vienna School of Economics, Université d’Orléans i University of Oxford. Ma doktorat z nauk politycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i suwerenności. Swoją karierę rozpoczął w brytyjskich firmach telekomunikacyjnych (Cable & Wireless) w Brukseli i Londynie. W 2003 r. dołączył    do Komisji Europejskiej i pracował przy projektowaniu polityk we Wspólnym Centrum Badawczym Dyrekcji Generalnej (DG), DG  ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, DG ds. Przedsiębiorstw i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych. Następnie podjął nowe obowiązki w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji jako lider zespołu w zakresie wdrażania programów Potencjał badawczy i Regiony wiedzy, między innymi w celu zmiany sytuacji w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej.W 2018 roku został zastępcą kierownika jednostki, a następnie pełniącym obowiązki kierownika jednostki w Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME, obecnie: EISMEA) wdrażającej pilotaż Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Światowe trendy gospodarcze, wpływ innowacyjności na gospodarkę to jego pasja, jest też zapalonym podróżnikiem.
Katarzyna Walczyk-Matuszyk - specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej Projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.
Anna Sęk - Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 roku rozwija kolejne edycje projektu Innovation Coach czuwając nad jego jakością i odpowiadając za budowanie i podnoszenie kompetencji Zespołu.Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
Agnieszka Banrowska - Pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Praktyk  w przygotowaniu strategii, analiz rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do konkursów Komisji Europejskiej.  Absolwentka Programu TOP 500 Innovators. W projekcie Innovation Coach dba o czytelność rekomendacji dla przedsiębiorców    oraz wspiera dobór ekspertów do firm.
Jacek Romanowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Z wykształcenia germanista, dziennikarz i filmoznawca. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz zajmując się tematyką rynku mediów. Od 14 lat działa już po drugiej stronie barykady jako pracownik departamentów komunikacji, najpierw w Ministerstwie Skarbu Państwa, a później w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwsze szlify w prowadzeniu działań edukacyjnych zbierał w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie prowadził różne projekty promujące m.in. inwestowanie na giełdzie. W Urzędzie Patentowym RP od kilku lat wprowadza w świat ochrony własności intelektualnej nie tylko przedsiębiorców i naukowców, ale także studentów, uczniów i nauczycieli.
Anna Nikodym-Bilska - Business Development Manager w PIAP Space, jedynej spółce sektora kosmicznego w Polsce, w 100% państwowej. Pracuje w instytutach badawczych i prywatnych przedsiębiorstwach sektora Aerospace oraz Defence & Security od 2004 roku.    Brała udział i koordynowała pakiety zadań w projektach międzynarodowych, współpracując z kluczowymi partnerami, agencjami UE oraz NATO. Bierze udział w projektach badawczych od 7. Programu Ramowego UE. Od 2015 roku jest też ewaluatorką wniosków projektowych do programów ramowych KE dla REA, EISMEA oraz SESAR JU. Prowadzi szkolenia i warsztaty nt. skutecznego aplikowania do konkursów HEU. Jest także coachem innowcji w programie Innovation Coach orgnizowanym przez IPPT PAN. Jest absolwentką Programu TOP 500 INNOVATORS (Science-Management-Commercialization Program, UC Berkeley, 2013). Kluczowe kompetencje: komercjalizacja badań naukowych, zarządzanie projektami i ryzykiem, rozwój działalności jednostek B+R, współpraca nauka-biznes.
Grzegorz Liśkiewicz - Badacz i przedsiębiorca. Aktywny promotor idei „uniwersytetu zaangażowanego” łączącego: zaangażowaną edukację, transfer technologii, odpowiedzialność społeczną, zaangażowanie publiczne. Kierownik zakładu Turbin i Sprężarek na Politechnice Łódzkiej. Współzałożyciel polskiej części – F1 in Schools Poland, nazywanego najbardziej ekscytującym konkursem STEM na świecie dla licealistów. Jego działalność naukowa obejmuje przemysł 4.0, systemy monitoringu stanu pracy maszyny, energetykę, aerodynamikę, sprężarki promieniowe. Pracował lub odbywał staże na University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric. Pełnił funkcje pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Członka Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Spółki Celowej Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Strathclyde Alumni Society. Mentor w programach TopMinds oraz Startups by Łódź.
Maciej Kopański - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz programu AMP IESE Business School. Doświadczenie zawodowe z obszaru budownictwa, efektywności energetycznej, transformacji cyfrowej zdobywał w międzynarodowych organizacjach takich jak Skanska, ENGIE. Obecnie związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap.
Monika Karwat-Bury - Zawodowo od 20 lat związana z funduszami europejskimi, początkowo w obszarze ich promocji, a od 2016 roku w obszarze programowania nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Aktualnie jest zaangażowana w realizację działań dla przedsiębiorców w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, a także Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Bierze aktywny udział w procesie programowania instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021- 2027. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego PARP. Trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla przedsiębiorców. Kilkuletni wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej z zakresu funduszy europejskich. Autorka wielu artykułów prasowych dotyczących funduszy europejskich publikowanych w dziennikach ogólnopolskich i prasie branżowej. Współautorka wydawanego w latach 2003-2005 poradnika „Polska firma w Unii”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stażystka w Radzie Europy w Strasbourgu, Podyplomowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP.
Justyna de Bure - ponad 15 lat doświadczenia w obszarze Public Relations i rozwoju biznesu. Specjalizuje się w strategiach komunikacji i budowania wizerunku firm oraz organizacji non-profit. PR’owe szlify zdobywała w takich agencjach, jak wrocławska PRERIA czy globalne MSL, należące do grupy PUBLICIS. W latach 2006-2007 członek zespołu ds. EXPO 2012 w Urzędzie Miasta Wrocławia, odpowiedzialna za kraje francuskojęzyczne. Przez ponad 6 lat współpracowała z RICS Polska, wspierając Country Managera w realizowaniu misji organizacji i rozwijaniu struktur członkowskich. Pomysłodawczyni i twórczyni z e n zz e n – urządzenia mobilnego umożliwiającego monitorowanie emocji i ostrzegającego przed wybuchem gniewu, służącego rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, empatii i samokontroli negatywnych emocji.
Michał Dyrda - Doktorat z astrofizyki i prawie dwie dekady doświadczenia zawodowego z udokumentowanymi sukcesami przekształcania surowych danych we wnioski biznesowe, napędzające decyzje strategiczne. Od wielu lat związany z branżą IT. Obecnie pełni rolę Chief Data Scientist w Widmo Spectral Technologies, gdzie nadzoruje rozwój i wdrażanie nowatorskich strategii danych oraz zajmuje się tworzeniem oprogramowania do analizy danych z georadaru spektralnego. Odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu organizacji przez złożoności big data, machine learningu i sztucznej inteligencji, wspierając innowacje.      Pasjonat technologii, architekt rozwiązań technologicznych, tworzący i wdrażający innowacyjne projekty.

Wróć na początek