27-10-2022

Własna firma? Sięgnij po Fundusze Unijne

Zapraszamy na Dzień Informacyjny Innovation Coach, podczas którego odpowiemy na pytanie: dlaczego warto inwestować w innowacje? Pierwszoplanowym zagadnieniem, które będą mogli zgłębić uczestnicy Info Day będą nowe możliwości dofinansowania na B+R+I ze środków krajowych i europejskich, w szczególności z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Spotkanie to także niepowtarzalna okazja, aby poznać historie przedsiębiorców, którzy wzięli udział w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Przykłady ich sukcesu to najlepsza reklama innowacyjności polskich firm. Aby wejść na ścieżkę innowacji wystarczy skorzystać ze doradztwa ekspertów Innovation Coach, którzy służą wsparciem w zaplanowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Agenda Dnia Informacyjnego

10:00-10:10     Otwarcie wydarzenia I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10:10-11:00     Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:00-11:30     Usługa Innovation Coach dla przedsiębiorców I Anna Sęk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki CPB UE

11:30-12:15     Realne korzyści z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - poznaj firmy, które skorzystały z dotacji I Bartłomiej Głowacki, Solace LLC

12:15-13.00     Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców oraz harmonogram konkursów w programie Horyzont Europa I Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

13:00-13:30     Jak skutecznie aplikować do EIC Accelerator oraz jakie są  zadania Horyzontalnego Punktu Kontaktowego dla Polski Centralnej I Agnieszka Banrowska, Horyzonyalny Punkt Kontaktowy - Polska Centralna, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN                                     

13.30             Zakończenie spotkania

Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Rejestracja potrwa do 26 października do godz. 12:00.

Bio ekspertów:

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Bartłomiej Głowacki - Urodzony 1990, Przedsiębiorca. Studiował finanse ilościowe (Uniwersytet Warszawski) i Sztuki Wizualne (Uniwersytet Poznań). Udziałowiec spółki non-profit SOLACE LLC zajmującej się produkcją prefabrykowanych i gotowych budynków Net Zero Energy bez emisji CO2 pochodzących z użytkowania domu. Bart jest wielkim zwolennikiem powstania firm opartych na SDG! Jest także prelegentem i prezenterem TEDx na żmudnych konkursach innowacji na całym świecie. Prywatnie lubi grać w gry wideo, zwłaszcza te wydane przez Nintendo. Bartłomiej Głowacki, swoją motywację do pracy tłumaczy w następujący sposób: "Obecnie moim największym zmartwieniem jest to, że wysiłki walczących z kryzysem klimatycznym nie znajdują odzwierciedlenia w żadnych wykresach ani miarach. W tę misję wkładamy nasze życie i wysiłki bez pewności. Niemniej jednak nicnierobienie również nie wchodzi w grę. Chodzi o odwagę i pewność, że postępujemy właściwie."

Anna Sęk - Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 r. koordynuje projekt Innovation Coach i czuwa nad jego jakością. Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym.

Agnieszka Banrowska – pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Praktyk w przygotowaniu strategii, analiz rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do konkursów Komisji Europejskiej. Absolwentka Programu TOP 500 Innovators. W projekcie Innovation Coach dba o czytelność rekomendacji dla przedsiębiorców oraz wspiera dobór ekspertów do firm.

 

 

Wróć na początek