2022-12-22

VI Konferencja B+R – podsumowanie

Za nami VI edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, która odbyła się 14 grudnia 2022 r. Tegoroczne wydarzenie było poświęcone możliwościom, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami dzięki Programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Horyzont Europa. 

Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie, gdyż wpłynęło ponad 400 rejestracji na Konferencję od przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Finalnie gościliśmy 100 uczestników w Centralnym Domu Technologii w Warszawie oraz niemalże 300 online z całej Polski.

  

Konferencję, jako reprezentant organizatora, otworzył Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN – prof. Tadeusz Burczyński. Następnie głos przekazano Jackowi Żalkowi – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który przedstawił pokrótce nową perspektywę finansową na lata 2021-2027 jako szansę dla polskich przedsiębiorców, a także zasygnalizował, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie przez wojnę, pandemię i inne czynniki to duża szansa dla polskich firm. 

Sesja Otwierająca to także wystąpienie Petera Drölla - Dyrektora Departamentu E, Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, który przedstawił nam ofertę Programu Ramowego Horyzont Europa dla przemysłu, podkreślając rolę synergii w budowaniu innowacyjności. Nad tą i kolejną częścią wydarzenia czuwał dr inż. Zygmunt Krasiński – Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE – moderator sesji otwierającej, który opowiadał także o znaczeniu Konferencji B+R dla środowiska. 

Po inauguracji przyszedł czas na pierwszą dawkę wiedzy merytorycznej, a zatem wystąpienie Patrycji Zeszutek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na temat FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Nowa perspektywa finansowa to ogromny budżet dla polskich firm, a informacje o praktycznym wymiarze ich wdrażania spełniły oczekiwania uczestników. 

Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, którzy pragną podbić szerokie europejskie wody i aplikować do Horyzontu Europa w konkursie EIC Accelerator. O nim szczegółowo opowiadał dr Grzegorz Ambroziewicz z Europejskiej Agencji ds. Europejskiej Rady Innowacyjności i MŚP (EISMEA). Mimo, że statystyki polskiego uczestnictwa w PR Horyzont Europa nie są optymistyczne, mamy jednak historie sukcesu. 

Liczne pytania z sali do prelegentów pokazały, że zaprezentowane tematy są ważne i istnieje zainteresowanie ze strony polskich przedsiębiorców, aby aplikować o środki unijne. 

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na zaprezentowanie polskich historii sukcesu z minionej i obecnej perspektywy finansowej, pod moderacją Katarzyny Walczyk-Matuszyk, Zastępczyni Kierownika CPB UE, która zaprezentowała we wprowadzeniu wyniki Polski w European Innovation Scoreboard 2022. Ta część wydarzenia miała formę panelu dyskusyjnego, co pozwalało na swobodną wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy prelegentami a moderatorką. Sesja była niezwykle dynamiczna i interesująca dzięki zaproszonym prelegentom, czyli: Lucynie Szaszkiewicz z firmy 1Strike, Dawidowi Pierzakowi z firmy ITKreatywni – oboje są absolwentami projektu Innovation Coach, a także Pavlovi Panasjukowi, prezesowi firmy Dynamic Air Cooling – beneficjentowi Horyzontu2020 oraz Katarzynie Pokwickiej-Croucher - założycielce i CEO Ecopolplast, również laureatce Programów Ramowych. 

 Na koniec tej części spotkania każdy z zaproszonych gości udzielił porad słuchaczom Konferencji, jakie działania warto podjąć, aby realizować wyznaczone cele, sięgać po dofinansowania, rozwijać firmę na ścieżce innowacji, badań i rozwoju.  

Następnie na scenie pojawił się Paweł Harycki – moderator III części pt.: Pierwsze kroki na drodze do innowacji i zdobycia funduszy i tym samym wywołał do mównicy Annę Sęk - koordynatorkę Innovation Coach, która pokrótce omówiła założenia i ofertę tego projektu.  

Kontynuacją tej wypowiedzi było wystąpienie prof. Magdaleny Zabochnickiej – jednej z coachów innowacji w ramach projektu Innovation Coach. Zapoznała ona słuchaczy z definicją innowacji, a także tym, jak wygląda współpraca z ekspertem w projekcie, na czym ona polega i dlaczego warto przystąpić do Innovation Coach. 

Prowadzenie własnej firmy to duże wyzwanie i wiele aspektów, z którymi przedsiębiorcy borykają się na co dzień, dlatego w kolejnej części wydarzenia oddaliśmy głos autorytetom w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

Dr Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – omówił dlaczego warto chronić własność? Jaką strategię zarządzania własnością intelektualną przyjąć? Pan Prezes w przystępny i interesujący sposób poruszył te aspekty, a to od nich często zależy być albo nie być naszego sukcesu, gdy bazuje on na innowacyjnym pomyśle. W sesji pytań i odpowiedzi udział wzięła także Joanny Kupki z Urzędu Patentowego.

 

VI Konferencja B+R to nie tylko zaprezentowanie teorii danych konkursów i zagadnień. Czwartą, a zarazem ostatnią, częścią wydarzenia był warsztat poświęcony EIC Accelerator, a także prelekcja dotycząca Funduszy Europejskich. Były to sesje równoległe. 

Warsztat nt. EIC Accelerator prowadziła Agnieszka Banrowska – ekspertka z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (HPK) Polska Centralna zarówno dla uczestników stacjonarnych, jak i uczestniczących zdalnie. Podczas 90-minutowej prezentacji szczegółowo omówiła zasady aplikacji do konkursu, a także tajniki skutecznej aplikacji do tego konkursu w ramach Horyzontu Europa.  

Jednocześnie, w drugiej sali, odbywała się prezentacja Karoliny Bryk z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Przedstawiono, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, jeśli chodzi o PIFE, na czym taka pomoc polega i gdzie jej szukać, a także o jakie konkretnie instrumenty mogą się starać.  

Jesteśmy głęboko przekonani, że informacje przekazane podczas tych dwóch wystąpień były idealnym uzupełnieniem wiedzy zaprezentowanej podczas wcześniejszych paneli w ramach wydarzenia. 

VI edycja Konferencji B+R 2022 niewątpliwie odniosła sukces, czemu dowodzą liczne pytania słuchaczy, ich imponująca frekwencja, a także wysoki poziom prezentacji zaproszonych gości. Prelegenci rzeczowo, ale niezwykle inspirująco opowiadali o swoich sukcesach oraz doświadczeniach. Bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą i byli otwarci na pytania ze strony uczestników, jak i moderatorów sesji. W trakcie przerw nasi goście mieli doskonałą okazję do networkingu, której nie zmarnowali. 

Jesteśmy wdzięczni, że nasi mówcy pojawili się w Centralnym Domu Technologii, by w hybrydowej formule, ale i serdecznej atmosferze, zaprezentować swoje obszary wiedzy w profesjonalny i przystępny sposób. 

Bardzo dziękujemy także patronom oraz partnerom wydarzenia: Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związkowi Pracodawców Klastry Polskie, Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Urzędowi Patentowemu RP, organizacji IPMA Polska, Konfederacji Lewiatan oraz HPK Polska Centralna. 

Dziękujemy zarejestrowanym uczestnikom, którzy byli z nami na miejscu oraz przed ekranami, śledząc wydarzenie, za kredyt zaufania. Nie możemy doczekać się kolejnej edycji Konferencji B+R w 2023 r., ponieważ udowodniliście nam, że to wydarzenie jest dla całego środowiska niezwykle ważne. 
Do zobaczenia! 

Wróć na początek