Konferencja B+R - podsumowanie

Ponad 200 przedstawicieli polskich firm, instytucji naukowych, administracji publicznej i biznesu wzięło udział w czwartej edycji konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbyła się 14 października 2020 r. po raz pierwszy on-line ze studia w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie skierowane było do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie w ramach programu ramowego Horyzont 2020, ale również do zainteresowanych udziałem w  nowej perspektywie Horyzont Europa. Duża część konferencji poświęcona była pierwszej edycji projektu Innovation Coach.

IV edycja konferencji, dzięki formule on-line, miała znakomitą frekwencję. W sesji plenarnej wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządu. Zgromadzonych powitali w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej dyrektor Zygmunt Krasiński i z-ca dyrektora KPK PB UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk, a w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister prof. Grzegorz Wrochna.

Patrycja Zeszutek, z-ca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w swoim wystąpieniu, które rozpoczęło część merytoryczną konferencji, omówiła ofertę wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców i działalności badawczo-rozwojowej w firmach – doświadczenia mijającej perspektywy, jak również ofertę dla firm dostępną w dobie COVID-19 i dalsze możliwości.

W kolejnej sesji dr Maciej Łopatka, Project Advisor Agencji Wykonawczej ds. Badań KE przedstawił możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich, w tym w szczególności w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Omówione zostały także programy FET Open (RIA) i FET Open (CSA). Podsumowano także polską obecność w programie EIC Pathfinder (FET Open i Proactive) w latach 2014-2020. Natomiast dr Grzegorz Ambroziewicz z Agencji Wykonawczej ds. MŚP (EASME) podkreślił rolę środków europejskich w rozwoju polskich MŚP. Zapewnił także, że wspólnie z Enterprise Europe Network (EEN) będą walczyć o to, by współpraca w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa rozwijała się jeszcze bardziej. (link)

Na zakończenie pierwszej sesji pokazano multimedialną prezentację podsumowującą pilotażową edycję programu Innovation Coach realizowanego przez KPK PB UE. W latach 2019-2020 w bazie projektu zarejestrowało się ponad 5 tyś firm i blisko 200 ekspertów, odbyło się blisko 2 tyś konsultacji z firmami i 300 usług coachingu innowacji, zrealizowano ponad 30 warsztatów i wydarzeń o charakterze informacyjnym.. Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z historiami sukcesu przedsiębiorców, którzy skutecznie pozyskali środki w ramach kończącej się perspektywy Horyzont 2020.

Druga część konferencji w znacznej mierze poświęcona była Innovation Coach. Pierwszy warsztat zrealizowany w ramach projektu pn. „Dofinansowanie publiczne innowacji – doświadczenia, szanse, perspektywy” poprowadziła Anna Zaleska, Starszy menedżer, rzecznik patentowy, CRIDO. Podczas sesji omówione zostały doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020, szanse na granty do końca 2020 r., ulga na B+R, IP Box, czyli główne wymogi zachęt podatkowych. Przedstawiono również wstępne założenia dla perspektywy finansowej 2021-2027. Uczestnicy mieli też szansę prześledzić proces przygotowania założeń projektu do ubiegania się o grant. Kolejny warsztat poprowadzony przez dr Jarosława Piekarskiego z KPK PB UE dotyczył „Poziomów gotowości technologicznej w praktyce”. Sesja miała na celu pokazanie praktycznych aspektów korzystania ze skali TRL w przygotowywanych wnioskach projektowych do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jego następcy – Horyzont Europa. Uczestnicy dowiedzieli się dlaczego skala TRL została wprowadzona do opisów tematów oraz jak w praktyce ustosunkować się do wskazanych TRL na przykładzie doświadczeń ekspertów. Natomiast Patrycja Zeszutek, z-ca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w drugim wystąpieniu przedstawiła ofertę PO IR dla firm, które chcą zacząć realizację projektów B+R+I, czyli co to jest instrument STEP i jak z niego skorzystać.

Newralgicznym elementem wydarzenia była również sesja poświęcona Green Deal Call, ostatniemu naborowi w ramach kończącej się perspektywy finansowej Horyzont 2020. Celem sesji informacyjnej było przedstawienie tematyki dodatkowego konkursu w programie Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład z budżetem ok.1 miliarda EUR. Nabór wniosków trwa do stycznia 2021 r.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, partnerami wydarzenia byli: Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Klastry Polskie, Enterprise Europe Network, Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Perspektywy.

Cieszymy się, że formuła tegorocznej konferencji online spotkała się z tak dobrym odbiorem uczestników i już dziś zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z tegorocznej konferencji na kanale YouTube KPK PB UE.

Zobacz nagrania >>>

Wróć na początek