2022-07-13

Horyzontalny Punkt Kontaktowy - Makroregion Polska Centralna - Partnerem Innovation Coach

Do grona partnerów Innovation Coach dołączył Horyzontalny Punkt Kontatkowy - Makroregion Polska Centralna (HPK MPC)
Celem działania Horyzontalnego Punktu Kontaktowego jest informowanie przedsiębiorstw na temat Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, który w znacznej części dedykowany jest bezpośredniemu wsparciu mającemu na celu rozwijanie powstających i przełomowych innowacji w firmach rozpoczynających działalność, małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji.
HPK MPC jesteśmy jednym z Horyzontalnych Punktów Kontaktowych ustanowionych w 6 makroregionach Polski koordynowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa funkcjonującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (strona: www.kpk.gov.pl), jako zinstytucjonalizowany system wsparcia dla uczestnictwa polskich podmiotów i osób w Programie Horyzont Europa.
Horyzontalny Punkt Kontaktowy (HPK MPC) obejmuje wsparciem makroregion Polski Centralnej, czyli województwo mazowieckie (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa) oraz województwo łódzkieJest to konsorcjum trzech podmiotów, zespołów specjalistów i ekspertów z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Łódzkiego (strona: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna).
W ofercie wsparcia w szczególności ukierunkowany jest na pomoc podmiotom gospodarczym, które chcą rozwijać swoją działalność poprzez innowacje, nowe technologie, czy nowe modele biznesowe z wykorzystaniem instrumentów, które oferuje program Horyzont Europa, największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Do 2027 r. na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.
HPK MPC będziemy służyć Państwu wsparciem m.in. poprzez merytoryczne konsultacje wniosków składanych do projektu Horyzont Europa oraz realizację cyklu szkoleń i webinarów, których celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności, użytecznych w realizowanych przez Państwa działaniach.
Horyzontalny Punkt Kontaktowy - Polska Centralna zapraszamy do kontaktu z w celu konsultacji możliwych form wsparcia:
mailowo pod adresem: hpk.mpc@ippt.pan.pl
telefonicznie pod numerem: 535-029-262

Wróć na początek