12-05-2020

Dzień Informacyjny Innovation Coach 12-14 maja 2020 r. - WEBINAR

Zapraszamy przedsiębiorców na wirtualną kampanię informacyjną poświęconą inicjatywie Innovation Coach, która odbędzie się 12-14 maja 2020 r. Wydarzenie skierowanie jest do przedsiębiorstw, które chcą postawić pierwsze kroki w świecie innowacji, ale potrzebują eksperckiego wsparcia.

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, który skierowany jest do przedsiębiorców gotowych wdrożyć innowacje z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (PO IR) lub Program Horyzont 2020.

Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich polega na przesłaniu sprecyzowanej koncepcji innowacyjnego projektu do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy wskażą bezpośrednie źródła jej finansowania. Druga ścieżka - Innovation Coach – jest skierowana do firm, które stawiają bądź chciałyby postawić pierwsze kroki w świecie innowacji i potrzebują przede wszystkim wsparcia w zakresie wyboru/sprecyzowania ścieżki rozwoju takich rozwiązań u siebie.   Usługa coachingu ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta zindywidualizowanej rekomendacji dla przedsiębiorstwa zawierającej wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Dodatkowo w trakcie wydarzenia zostaną przedstawione zmiany w ofercie PO IR wdrożone w celu zapobiegania skutkom  pandemii COVID-19 w gospodarce. Zaprezentujemy również doświadczenia  firm, które z sukcesem zawalczyły o dofinansowanie unijne.

Po każdej prezentacji zostanie uruchomiony specjalny czat, podczas którego będą mieli Państwo okazję zadać pytanie ekspertowi.

Agenda spotkania:

12 maja 2020 r.

10:00 – 10:30 Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach –  zaprezentowanie oferty oraz warunków przystąpienia do projektu –  Katarzyna Walczyk–Matuszyk (Zastępca Dyrektora KPK PB UE)

10:30 – 11:00  Prezentacja usługi Coachingu – Karolina Maria Nowak (Ekspert branżowy) oraz Grzegorz Liśkiewicz (Ekspert branżowy)

12:00 – 12:30 Czat z Anną Sęk (Ekspert KPK PB UE)

13 maja 2020 r.

10:00 – 10:40 Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - możliwości otrzymania wsparcia – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

10:40 – 11:20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - prezentacja działań Funduszowej tarczy Antywirusowej realizowanych w ramach PO IR – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

11:20 – 11:30 POIR - Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 – Joanna Ortyl, Photo Hitech sp. Z o.o (beneficjent POIR 2014-2020)

11:30 – 11:45 Bezpłatne narzędzia online Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy - Ewa Reguła  (Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

12:00 – 12:30 Czat z Patrycją Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Ewą Regułą (Ekspert NCBiR) oraz Łukaszem Kurkiem (Ekspert NCBiR)

14 maja 2020 r.

10:00 – 10:30 Program Horyzont 2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw  – Wojciech Adamiak (Koordynator obszaru: Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa)

10:30 – 10:50 Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Horyzont 2020 – Przemysław Sękalski, ThermoEye (beneficjent H2020)

12:00 – 12:30 Czat z Martą Krutel (Ekspert KPK PB UE)

Forma spotkania: webinarium

Facebook: https://www.facebook.com/events/159406272173167/


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Aby wziąć udział w wirtualnej kampanii należy wypełnić formularz poniżej.

Przed 12 maja na podany adres e-mail wyślemy Państwu link do webinarium i czatu.

Wróć na początek