24-04-2020

Webinarium - Info day projektu Innovation Coach - 07.05.2020 r.

Już 7 maja (czwartek) zapraszamy Państwa do udziału w webinarium nt. projektu Innovation Coach, które jest skierowane do przedsiębiorców gotowych do rozpoczęcia procesu wdrożenia innowacji.

Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie oferty Instrumentu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek.

  • Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.
  • Druga ścieżka - Innovation coach - umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji. Doradztwo to ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem tej usługi będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Dodatkowo w trakcie spotkania zostaną przedstawione zmiany w ofercie PO IR w związku z Covid-19 oraz historia firmy, która skorzystała z dofinansowań unijnych.

Wstępna agenda:

11.55 – 12:00  Powitanie

12:00 – 12:20  Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty, Bartłomiej Walczak, Michał Wujewski, Koordynatorzy projektu Innovation Coach na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

12:20 – 13:00  Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia, Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

13:00 – 13:40 Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i wdrożone zmiany w związku z Covid-19, Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

13:40 – 13:50  Historia innowacji dofinansowanej w euro, Leszek Broniarek, BBH Biotech sp. z o.o. (beneficent H2020)

Forma spotkania: webinarium

Facebook: https://www.facebook.com/events/538475380371966/


Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Aby wziąć udział w e-spotkaniu należy wypełnić formularz poniżej.

Przed 7 maja na podany adres e-mail wyślemy Państwu link do webinarium wraz z instrukcją.

Więcej informacji udziela: Michał Wujewski, tel. +48 61 827 97 67 , email: mw@ppnt.poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek