25-11-2019

Info Day w Poznaniu

Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" - 25 listopada 2019 r. w Poznaniu

Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny dedykowany projektowi Innovation Coach. Podczas spotkania przedstawimy możliwości jakie oferuje projekt Innovation Coach oraz Instrument STEP, zaprezentujemy ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Ramowego Horyzont 2020, opowiemy jak wygląda model biznesowy oczami eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie i przytoczymy historie firm, o tym jak uzyskanie dofinasowania wpływa na rozwój biznesu.

Dlaczego warto?

  • Ponieważ w trakcie wydarzenia przedstawimy dokładnie nowy projekt pn. „Innovation Coach”. Dzięki udziałowi w tym projekcie przedsiębiorca dowie się, gdzie są silne strony jego biznesu, jakie są potencjalne ścieżki rozwoju oraz z jakich programów skorzystać, aby sfinansować wdrażanie innowacji. A co najważniejsze, usługa Innovation Coach jest bezpłatna!
  • Spotkanie będzie też okazją, aby porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy z sukcesem wdrożyli innowacje dofinansowane ze środków publicznych.
  • Przedstawimy też sposoby na zbudowanie skutecznego modelu biznesowego.
  • I podpowiemy, z jakich środków będzie można skorzystać jeszcze przez najbliższy rok, do końca 2020 r.
  • A ci, którzy chcieliby innowacyjność poznać od podszewki, mogą też wziąć udział w warsztacie Design Thinking, dzięki któremu dowiedzą się, jak dostrzegać możliwe rozwiązania i kreować innowacje na co dzień.

Program STEP skierowany jest do przedsiębiorców pragnących wdrażać innowacje, m.in. z pomocą funduszy europejskich oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. STEP to instrument składający się z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich (Innovation Coach - STEP II) umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej realizowanej przez ekspertów ds. innowacji, mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi jest opracowanie przez coacha zindywidualizowanych rekomendacji dla przedsiębiorstwa.
Ścieżka druga (STEP I) to możliwość skonsultowania swojej wstępnej koncepcji na projekt z ekspertami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzają pomysł i opracowują rekomendacje do udoskonalenia wniosku, aby zwiększyć jego szanse na uzyskanie finansowania.

Agenda wydarzenia:

09.30 – 09:50    Rejestracja
09:50 – 10:00    Powitanie
10:00 – 10:30    Networking przy kawie
10:30 – 11:00    Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – jak wykorzystać wsparcie zewnętrznego trenera by rozwinąć swoja firmę? Informacje o projekcie - Michał Wujewski, Koordynator projektu Innovation Coach na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
11:00 – 11:30    Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia - Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
11:30 – 12:00    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw - Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
12:00 - 12:30    Przerwa kawowa
12:30 - 12:50    Innowacje na Horyzoncie 2020 - Michał Wujewski, Konsultant Projektów Europejskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
12:50 – 13:10    Historia innowacji dofinansowanej w euro - Expansio Sp. z o.o., beneficjent POIR oraz programu Horyzont 2020
13:10 – 13:30    Wpływ zdobycia grantu na rozwój firmy - Innosil Sp. z o.o., beneficjent POIR
13:30 – 14:00    Innowacja w modelu biznesowym, a ocena wniosku przez ekspertów. Na co zwrócić szczególną uwagę? - Piotr Nędzewicz, Kierownik Działu Komercjalizacji Badań, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Ekspert Komisji Europejskiej
14:00 - 14:30    Lunch

Uzupełnieniem dnia informacyjnego będą warsztaty z Design Thinking. Zapraszamy osoby, które chcą wykorzystać metodę Design Thinking w codziennej pracy nad usługami i/lub procesami w swojej firmie.  

14:30 – 16:30    Kreowanie Innowacji – warsztat Design Thinking - Seweryn Olek, Trener Design Thinking, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Więcej informacji udziela: Michał Wujewski, 61 82 79 767, michal.wujewski@ppnt.poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek