Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk szanuje prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiada w zgromadzonych zbiorach, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez podmioty do tego nieuprawnione. Powyższe dotyczy również danych gromadzonych w ramach projektu Innovation Coach.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in. o tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest obowiązkowe
 • jak długo przechowujemy dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych
 • jakie przysługują Ci uprawnienia

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

Informujemy też, że w ramach naszych serwisów mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszych serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki Cookies w celu umożliwienia Ci skorzystania ze zintegrowanych funkcjonalności (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania Twoich danych w ramach projektu Innovation Coach (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Istnieje wiele sposobów kontaktu z Nami, w tym poprzez:

Więcej szczegółów możesz znaleźć tutaj.

Inspektor ochrony danych

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz transparentność procesów przetwarzania danych osobowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz konieczność ich stałej kontroli wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD).

Z powołanym IOD możesz skontaktować się z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl lub za pośrednictwem naszego adresu pocztowego (prosimy o dopisek „Inspektor Ochrony Danych”)

Bezpieczeństwo

Sumiennie podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa jakie wykorzystujemy to m.in.:

 • współpracujesz z nami lub Twoje dane zostały nam przekazane przez Twojego pracodawcę;
 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych
 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie
 • złożyłeś nam prośbę o informację lub kontakt
 • reprezentujesz swoją organizację

Podstawy przetwarzania

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw.  „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa (RODO), poniżej znajdują się te na których najczęściej bazujemy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie
w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych  i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musi zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania na komputerze np. jako plik csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu –  zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO „ technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to nam również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

Pliki Cookies

Nasze serwisy mogą korzystać z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu, z wykorzystaniem którego korzystasz z serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest KPK oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy czy twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług serwisu
 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem serwisu

Rodzaje Cookies

W ramach serwisów możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • „wydajnościowe” –  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Wróć na początek