26-05-2022

Oferta wsparcia - rejestracja zakończona

Podczas Dnia Informacyjnego Innovation Coach odpowiemy na pytanie dlaczego warto inwestować w innowacje. Uczestnicy dowiedzą się jakie są i będą w przyszłości możliwości dofinansowania na B+R+I z Unii Europejskiej. Początkiem tej drogi może być właśnie projekt Innovation Coach, który przedstawimy przy udziale przedsiębiorców, którzy już z niego skorzystali oraz naszych ekspertów. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza oraz pomorskiego PIFE przedstawią Państwu regionalną ofertę dla przedsiębiorców, a ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowie o obszarach wsparcia w Programie Ramowym Horyzont Europa. Podaczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z naszymi ekspartami na indywidualnych konsultacjach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule hybrydowej. Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda

10:00 - 10:20  Otwarcie wydarzenia i Innovation Coach w liczbach I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE/ NCBR

10:20 - 10:50  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji I Agnieszka Banrowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

10:50 - 11:10  Success Stories Innovation Coach I absolwenci projektu Innovation Coach z Pomorza; moderacja Paweł Harycki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

11:10 - 11:30  Dlaczego warto zostać coachem innowacji? I ekspert Innovation Coach; moderacja Paweł Harycki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE

11:30 - 12:15  Instrument STEP i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki I Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

12:15 - 12:30  Przerwa

12:30 - 13:00  Agencji Rozwoju Pomorza - regionalna oferta dla przedsiębiorców I Maciej Frączek

13:00 - 13:40  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa I Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN CPB UE/ NCBR

13:40 - 14:00  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku I Katarzyna Tarwacka i Magda Szwedowska

14:00 - 14:30  Konsultacje z przedsiębiorcami

 

Nabór potrwa do 25 maja do godz. 16:00, o udziale stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: sala szkoleniowa ARP S.A. (Olivia Business Centre w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, Budynek Olivia Six)

 

Bio ekspertów:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.

Paweł Harycki – od blisko 12 lat realizuje projekty promocyjno-informacyjne z różnych obszarów tematycznych. Koordynował działania komunikacyjne w ramach mechanizmu Wspólna Polityka Rolna (CAP) na rynkach Europy Środkowej na rzecz polskich produktów spożywczych i w Polsce ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. We współpracy z Biurem Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia współtworzył strategię popularyzacji prewencji chorób nowotworowych i jej wdrożenie. Koordynator komunikacji w Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Agnieszka Banrowska - pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Praktyk w przygotowaniu strategii, analiz rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do konkursów Komisji Europejskiej. Absolwentka Programu TOP 500 Innovators. W projekcie Innovation Coach dba o czytelność rekomendacji dla przedsiębiorców oraz wspiera dobór ekspertów do firm.

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

  • Rejestrując się na wydarzenie wyrażam zgodę na kontakt mailowy i/lub telefoniczny ze strony eksperta na wskazane dane kontaktowe w celu przedstawienia możliwości bezpłatnego uczestnictwa w projekcie Innovation Coach.

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek