01-07-2020

Przygotowanie projektu B+R i jego praktyczna realizacja [1.07.2020, godz. 9:00 - 12:00]

W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy, które należy uwzględnić podczas planowania projektu B+R m.in. definicja produktu, faktyczna potrzeba rynkowa, identyfikacja wraz z analizą rynku i konkurencji, pozycjonowanie technologii, strategia patentowa oraz zespół projektowy. Ponadto warsztat pokaże  jak podeszliśmy do ww. zagadnień w projekcie Heart Sense, który zajmuje się opracowaniem epikardialnej sondy do zbierania sygnału EKG prosto z powierzchni bijącego serca. Szkolenie to umożliwi wyeliminowanie zbędnych ryzyk projektowych oraz optymalizację samego projektu.

Szkolenie obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:

  • Przygotowanie projektu B+R do realizacji:
    • Konkurencja zespół,
    • Strategia patentowa,
    • Ryzyka projektowe.
  • Zarządzanie projektem - praktyczne aspekty,
  • Przygotowanie i zarządzanie start-upem z obszaru urządzeń medycznych.

Trener: Przemysław Furdal

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy
na wydarzenie

Uzupełnij dane *

Wyślij zgłoszenie

Wróć na początek